Instituirea sistemului RO e-Transport

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.356 din data de 11 aprilie 2022, a fost publicata Ordonanta de Urgenta (OUG) nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Prin actul normativ publicat se instituie Sistemul national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit in continuare Sistemul RO e-Transport.

Sistemul RO e-Transport reprezinta ansamblul de principii, reguli si aplicatii informatice avand drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul national, care permite autoritatilor competente determinarea potentialelor puncte de deturnare din sau in lantul de aprovizionare, pe baza codului UIT.

Precizam ca sistemul este gestionat de catre Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Centrul National pentru Informatii Financiare.

Cod UIT — codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul caruia se identifica bunurile aferente fiecarei relatii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat;

Identificarea prin cod UIT — detinerea codului UIT pe tot timpul transportului de catre operatorul de transport rutier, in format fizic sau electronic, impreuna cu documentul care insoteste transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Potrivit OUG 41/2022, art.4, alin.(1), sistemul RO e-Transport include:

  1. module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri prin care sunt inregistrate datele referitoare la expeditor si beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitatile si contravaloarea bunurilor transportate, locurile de incarcare si descarcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum si codul UIT generat;
  2. elemente de interconectare cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantitatilor de produse transportate, precum si orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier;
  3. componente software pentru analiza integrata a datelor.

Sistemul RO e-Transport se interconecteaza cu celelalte sisteme informatice existente la nivelul Ministerului Finantelor (MF), Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sau Autoritatii Vamale Romane (AVR).

Pe masura dezvoltarii sistemelor informatice, Sistemul RO e-Transport se poate interconecta cu alte sisteme de monitorizare si control.

Pentru realizarea atributiilor specifice prevazute in actele normative, autoritatile sau institutiile publice pot avea acces la datele si informatiile din Sistemul RO e-Transport, pe baza de protocol incheiat in acest sens cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Ministerul Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Autoritatea Vamala Romana, monitorizeaza transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul national prin intermediul Sistemului RO e-Transport.

 Incepand cu data intrarii in vigoare (11 aprilie 2022) A OUG 41/20222, Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor pune la dispozitia utilizatorilor, in mod gratuit, modulele informatice, in vederea obtinerii codului UIT.

Obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport

Obligatia declararii in Sistemul RO e-Transport a datelor prevazute la art.4, alin.(1), lit. a)  referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine urmatorilor utilizatori:

  1. destinatarului inscris in declaratia vamala de import, respectiv expeditorului inscris in declaratia vamala de export, in cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operatiunilor de import sau export, dupa caz;
  2. beneficiarului din Romania, in cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
  3. furnizorului din Romania, in cazul tranzactiilor interne sau al livrarilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, dupa caz;
  4. depozitarului, in cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit, atat pentru bunurile descarcate pe teritoriul Romaniei spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cat si pentru bunurile incarcate dupa depozitare sau dupa formarea unui nou transport pe teritoriul national din una sau mai multe partide de bunuri.

Utilizatorii mentionati anterior sunt obligati sa puna la dispozitia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, dupa caz, pana cel tarziu la prezentarea vehiculului in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv la punerea efectiva in miscare a vehiculului, dupa caz. Codul UIT este inscris in mod obligatoriu pe documentul de transport, lizibil si fara stersaturi sau adaugari.

Prin Sistemul RO e-Transport se notifica informatii catre partile implicate in transportul pe teritoriul national al bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Utilizatorii declara in sistemul RO e-Transport, prin optiune, datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Este foarte important de mentionat faptul ca incepand cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii mentionati mai sus sunt obligati sa declare in Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel incat sa poata fi identificate prin codul UIT.

Conform OUG 41/2022, conducatorul vehiculului de transport este obligat sa prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sau al Autoritatii Vamale Romane, documentele care insotesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara in Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maximum 3 zile calendaristice inainte de data declarata pentru inceperea transportului, dar pana la prezentarea in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv punerea efectiva in miscare a vehiculului, dupa caz.

Conform noilor dispozitii, termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, incepand cu data declarata pentru inceperea transportului.

Utilizarea de catre operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisa.

Mai mult decat atat, este interzisa modificarea datelor inregistrate in Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri dupa prezentarea in punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea in Romania sau la locul de import, respectiv dupa punerea efectiva in miscare a vehiculului, dupa caz.

Este interzisa descarcarea pe teritoriul Romaniei a bunurilor care fac obiectul tranzactiilor intracomunitare aflate in tranzit, cu exceptia celor care fac obiectul depozitarii sau formarii unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.

In situatia in care sunt transportate atat bunuri cu risc fiscal ridicat, cat si alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat stabilite in acest sens prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, utilizatorii au obligatia sa declare in Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT insotesc documentul de transport aferent acestora.

Contraventii:

Mentionam ca OUG 41/2022 cuprinde si contraventiile acordate in cazul nerespectarii noilor reguli.

Nerespectarea prevederilor ordonantei de urgenta se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 de lei la 50.000 de lei in cazul persoanelor fizice sau cu amenda de la 20.000 de lei la 100.000 de lei in cazul persoanelor juridice. Pentru unele contraventii se poate dispune si confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Unele contraventii se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Constatarea si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau al Autoritatii Vamale Romane.

Contraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind  regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Precizam ca prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emis in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a OUG 41/2022 se stabilesc bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizarii prin Sistemul RO e-Transport.

Fac exceptie de la prevederile prezentei ordonante de urgenta transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale, fortelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care Romania a incheiat acorduri in domeniu sau ca urmare a executarii contractelor clasificate potrivit legii sau a executarii contractelor de achizitie publica care necesita impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului.

Baza legala:

  • OUG 41/2022 pentru instituirea Sistemului national privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport si de abrogare a art. XXVIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
  • OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.