Dreptul de autor si drepturile conexe – modificari

Legea nr.69 pentru modificarea si completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.321 din data de 1 aprilie 2022 si este in vigoare incepand cu data de 4 aprilie 2022.

Legea defineste o serie de termeni privind domeniul dreptului de autor, mai exact serviciu online auxiliar, retransmisie, mediu gestionat, introducere directa, organizatie de cercetare, extragerea textului si a datelor, furnizor al unui serviciu online de partajare de continut, etc.

 • serviciu online auxiliar – un serviciu online care consta in furnizarea catre public, de catre sau sub controlul si responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau televiziune, de programe de televiziune sau radio, simultan cu difuzarea lor de catre organismul de radiodifuziune sau televiziune ori in cursul unei perioade definite de timp dupa aceasta difuzare, precum si a oricarui material care are caracter auxiliar in raport cu aceasta difuzare;
 • retransmisie – orice retransmitere simultana, nealterata si integrala, alta decat retransmisia prin cablu, pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale pornind din oricare stat membru de programe de televiziune sau de radio destinate receptionarii de catre public, in cazul in care o astfel de transmisie initiala este efectuata prin mijloace cu fir sau fara fir, inclusiv prin satelit, dar nu online;
 • mediu gestionat – un mediu in care un operator al unui serviciu de retransmisie furnizeaza o retransmisie securizata unor utilizatori autorizati;
 • introducere directa – un proces tehnic prin care un organism de radiodifuziune sau televiziune isi transmite semnalele purtatoare de programe unui organism care nu este un organism de radiodifuziune sau televiziune, astfel incat semnalele purtatoare de programe nu sunt accesibile publicului in timpul transmisiei respective;
 • organizatie de cercetare – o universitate, inclusiv bibliotecile acesteia, un institut de cercetare sau orice alta entitate al carei scop principal este efectuarea de cercetari stiintifice sau desfasurarea de activitati educationale care includ, de asemenea, efectuarea de cercetari stiintifice, fara scop lucrativ sau prin reinvestirea tuturor profiturilor in cercetarea stiintifica ori in temeiul unei misiuni de interes public, recunoscuta prin lege, astfel incat de accesul la rezultatele generate de o astfel de cercetare stiintifica sa nu poata beneficia, in mod preferential, o entitate care exercita o influenta decisiva asupra unei astfel de organizatii;
 • extragerea textului si a datelor – orice tehnica analitica automatizata care vizeaza analizarea textului si a datelor in forma digitala pentru a genera informatii precum modele, tendinte si corelatii, fara insa a se limita la acestea;
 • institutie de conservare a patrimoniului cultural – o biblioteca deschisa publicului sau un muzeu, o arhiva sau o institutie de conservare a patrimoniului cinematografic sau sonor, precum si orice alte institutii publice de cultura care desfasoara activitati in domeniul educatiei, organizate in afara sistemului national de invatamant formal, avand drept scop pastrarea si promovarea culturii nationale;
 • publicatie de presa – o colectie alcatuita in principal din opere literare cu caracter jurnalistic, dar care poate include si alte opere sau alte obiecte protejate;
 • editor de publicatii de presa – furnizor de servicii la initiativa, pe raspunderea editoriala si sub supravegherea caruia este publicata, in orice forma de mass-media, scrisa sau online, o publicatie de presa in sensul dispozitiilor prezentei legi;
 • serviciu al societatii informationale – un serviciu astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • furnizor al unui serviciu online de partajare de continut – un furnizor al unui serviciu al societatii informationale, al carui scop principal sau unul dintre scopurile principale este acela de a stoca si de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate incarcate de catre utilizatorii sai, pe care le organizeaza si le promoveaza direct sau indirect, spre exemplu, prin utilizarea unor mijloace de promovare tintita, in scop lucrativ.

Conform actului normativ, se considera ca o opera sau un alt obiect protejat se afla in afara circuitului comercial atunci cand se poate presupune, cu buna-credinta, ca intreaga opera sau intregul obiect protejat nu se afla la dispozitia publicului prin canalele comerciale obisnuite, dupa ce s-a depus un efort rezonabil pentru a determina daca este disponibil(a) publicului.

Sunt permise reproducerea si extragerea de text si de date efectuate de catre organizatiile de cercetare si de institutiile de conservare a patrimoniului cultural in scopuri de cercetare stiintifica, din opere sau alte obiecte protejate, la care au acces in mod legal.

Sunt permise reproducerile si extragerile din opere si din alte obiecte protejate accesibile in mod legal in scopul extragerii textului si a datelor, cu conditia ca utilizarea operelor si a altor obiecte protejate sa nu fi fost rezervata in mod expres de catre titularii de drepturi in mod corespunzator, cum ar fi mijloace care pot fi citite automat in cazul continutului facut public online.

Conform art.94^1, alin.(1) din Legea nr.69/2022, editorul unei publicatii de presa are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice utilizarea online a propriilor publicatii de presa de catre prestatorii de servicii ai societatii informationale prin:

 • reproducerea directa sau indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, in totalitate sau in parte, precum si stocarea permanenta ori temporara a acestora pe dispozitive de orice natura si in orice forma;
 • punerea la dispozitia publicului, prin mijloace cu fir sau fara fir, prin internet, alte retele de calculatoare sau prin orice alt procedeu similar, astfel incat acestea sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public.

Drepturile prevazute in paragraful anterior, nu se aplica in urmatoarele cazuri:

 • utilizarea publicatiilor de presa in scop privat sau necomercial de catre utilizatori individuali;
 • introducerea de legaturi catre pagini de internet, precum si in cazul raportarii in publicatiile de presa a unor simple fapte;
 • utilizarea unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte, de maximum 120 de caractere, dintr-o publicatie de presa, in masura in care nu afecteaza eficacitatea drepturilor prevazute anterior sau nu conduce la inlocuirea publicatiei de presa sau la determinarea publicului sa nu mai acceseze publicatia de presa.

Mentionam ca drepturile prevazute la art.94^1m alin. (1) nu pot fi invocate:

 1. impotriva autorilor sau altor titulari de drepturi ale caror opere sau alte obiecte protejate sunt incorporate intr-o publicatie de presa, drepturile acestora ramanand intacte, astfel incat acestia sa isi poata exploata operele si alte obiecte protejate independent de publicatia de presa in care sunt incorporate, in conditiile legii si ale intelegerilor dintre parti;
 2. pentru a interzice utilizarea de catre alti utilizatori autorizati, atunci cand dreptul de a incorpora o opera sau un alt obiect protejat intr-o publicatie de presa a fost acordat pe baza unei licente neexclusive;
 3. in cazul utilizarii operelor sau a altor obiecte protejate a caror protectie a expirat.

Utilizatorii se pot baza pe oricare dintre urmatoarele exceptii sau limitari existente atunci cand incarca si pun la dispozitie continuturi generate de utilizatori in cadrul serviciilor online de partajare de continut:

 1. citate, critici, recenzii;
 2. utilizarea in scopuri de caricatura, parodiere sau pastise.

Noutati referitoare la licente neexclusive:

Conform articolului nou introdus 40^1, in momentul in care se acorda licente neexclusive sau isi cesioneaza drepturile exclusive pentru exploatarea operelor sau a altor obiecte protejate, autorii si artistii interpreti sau executanti au dreptul sa primeasca o remuneratie adecvata si proportionala in raport cu valoarea economica a drepturilor autorizate sau cesionate, tinand cont de contributia la ansamblul operei sau al altor obiecte protejate, sau de exploatarea ei/lor efectiva, precum si de practicile de piata.

Fara sa reprezinte regula si in lipsa unor clauze contrare, plata unei sume forfetare poate constitui o remunerare adecvata si proportionala.

Practic se tine seama de principiul libertatii contractuale si de cel al unui just echilibru intre drepturile si interesele partilor, fiind utilizate mecanisme precum acordurile colective sau contractele colective de munca, dupa caz.

Conform art.40^2, alin.(1) autorii si artistii interpreti sau executanti primesc din partea succesorilor lor in drepturi sau a partilor carora le-au acordat o licenta sau le-au transferat drepturile lor, informatii privind exploatarea operelor si a interpretarilor sau executiilor lor, in functie de particularitatile fiecarui sector.

Informatiile prevazute trebuie sa:

 1. permita accesul la date recente, complete, relevante si pertinente privind exploatarea operelor si a interpretarilor sau executiilor;
 2. acopere toate modalitatile de exploatare si toate sursele de venituri, inclusiv, daca este cazul, veniturile generate de produsele promotionale sau veniturile relevante generate la nivel mondial;
 3. fie pe intelesul autorului sau al artistului interpret sau executant si sa permita evaluarea efectiva a valorii economice a drepturilor in cauza;
 4. fie transmise periodic, cel putin o data pe an.

In cazul in care drepturile prevazute la art.40^2, alin.(1) au facut ulterior obiectul unei licente, autorii si artistii interpreti sau executanti sau reprezentantii acestora primesc, la cerere, de la subcontractanti, informatii suplimentare in cazul in care primul lor partener contractual nu detine toate informatiile care ar fi necesare in sensul alin. (1).

In cazul in care se solicita informatii suplimentare, primul partener contractual al autorilor si al artistilor interpreti sau executanti furnizeaza informatii cu privire la identitatea subcontractantilor. Cererile se pot adresa direct subcontractantilor, de catre autori sau artistii interpreti sau executanti ori pot fi adresate prin intermediul partenerului contractual al autorului sau al artistului interpret sau executant.

Obligatia prevazuta la alin.(1) este proportionala si eficace pentru a asigura un nivel ridicat de transparenta in fiecare sector.

In cazuri justificate in mod corespunzator, in care sarcina administrativa generata de obligatia prevazuta la alin.(1) ar deveni disproportionata in raport cu veniturile nete generate de exploatarea operei ori a interpretarii sau executiei, obligatia se limiteaza la tipurile si nivelul de informatii care pot fi asteptate in mod rezonabil in astfel de cazuri.

Obligatia stabilita la alin. (1) nu se aplica in cazul in care contributia autorului ori a artistului interpret sau executant nu este semnificativa avand in vedere opera ori interpretarea sau executia in ansamblu, cu exceptia cazului in care autorul sau artistul interpret sau executant indica faptul ca are nevoie de informatii pentru exercitarea drepturilor sale prevazute la art. 45^1 alin. (1) si (2) si solicita informatiile in acest scop.

Este important de mentionat faptul ca obligatia stabilita la alin.(1) nu se aplica in cazul contractelor incheiate de catre organismele de gestiune colectiva sau entitatile de gestiune independente.

In absenta unor acorduri colective sau a unor contracte colective de munca, in care sa fie prevazut un mecanism comparabil cu mecanismul stabilit in prezentul articol, autorii si artistii interpreti sau executanti au dreptul, inclusiv prin reprezentantii lor, la o remuneratie suplimentara adecvata si echitabila din partea partii cu care au incheiat un contract pentru exploatarea drepturilor lor sau a succesorilor in drept ai acesteia, atunci cand remuneratia convenita initial se dovedeste a fi, in mod clar, disproportionat de scazuta in raport cu toate veniturile nete relevante ulterioare si semnificativ mai mari decat estimarile initiale, obtinute din exploatarea operelor ori a interpretarilor sau a executiilor.

Prevederile mentionate nu se aplica in cazul contractelor incheiate cu organismele de gestiune colectiva sau cu entitatile de gestiune independente ori in cazul in care autorul sau artistul interpret sau executant este remunerat proportional cu veniturile nete generate de utilizarea operelor, interpretarilor sau a executiilor sale.

Baza legala:

 • Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe – REPUBLICARE;
 • Legea 69/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.