Achizitie si revanzare deseuri metalice – obligatii mediu si monografie (speta)

Situatie: O societate ABC SRL achizitioneaza cantitati mari de deseuri metalice de la o societate platitoare de TVA (XYZ) care se ocupa cu colectarea si reciclarea deseurilor. Ulterior va vinde aceste deseuri catre un client. Care sunt obligatiile de mediu ale societatii ABC?

 

 

Solutie:

Obligatia de a calcula, de a retine prin stopaj la sursa, de a declara si de a vira la Fondul pentru mediu contributia de 3% din veniturile realizate din vanzarea de deseuri metalice feroase si neferoase revine operatorilor economici colectori si/sau valorificatori autorizati potrivit legislatiei in vigoare, inclusiv comercianti de deseuri care nu intra fizic in posesia acestora, inregistrati potrivit Ordinului nr.739/2017 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase catre operatorii economici se face de catre generatorii deseurilor, pe baza de factura, cu evidentierea distincta a contributiei de 3% si cu retinerea acesteia de catre cumparator.

Vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase catre operatorii economici se face de catre generatorii deseurilor, persoane fizice, pe baza de borderou de achizitie/factura/adeverinta de primire si plata, cu retinerea contributiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vanzatorului de deseuri.

   In categoria operatorilor economici colectori si/sau valorificatori se includ si comerciantii de deseuri care intra fizic in posesia acestora, autorizati conform Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorii economici mentionati mai sus au obligatia de a declara si vira contributia de 3% la Fondul pentru mediu pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea.

In situatia in care veniturile din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase sunt realizate de catre generatorii deseurilor, persoane fizice sau juridice, care nu au calitatea de colector si/sau de valorificatori autorizat in conditiile legii, inclusiv comerciantii de deseuri care nu intra fizic in posesia acestora, baza de calcul la care se aplica contributia de 3% reprezinta valoarea de vanzare a deseurilor metalice feroase si neferoase catre operatorii economici, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

Astfel, operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau de valorificare a deseurilor care devin detinatori de deseuri metalice feroase si neferoase provenite din activitati de productie, dezmembrare si/sau casare de bunuri, mijloace fixe ori obiecte de inventar proprii sau devenite proprii prin achizitie, au obligatia de a plati contributia de 3% la Fondul pentru mediu.

Obligatia de inregistrare in Registrul national al operatorilor economici care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si nu se supun autorizarii de mediu, intocmit de Agentia Nationala de Protectia Mediului, revine urmatorilor operatori economici:

 • operatorii economici care transporta deseuri nepericuloase in sistem profesional;
 • comerciantii care nu intra fizic in posesia deseurilor sau brokerii;
 • operatorii economici care fac obiectul derogarilor de la cerintele de autorizare;

 

Operatorii economici care desfasoara activitati de comert cu ridicata al deseurilor si resturilor fara a intra fizic in posesia acestora si detin autorizatie de mediu la data intrarii in vigoare a Ordinului privind aprobarea Procedurii de inregistrare, sunt obligati ca, in termen de 30 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a acestui ordin, sa notifice autoritatile competente pentru protectia mediului si sa solicite inregistrarea.

Operatorii economici care desfasoara si alte activitati decat cele de mai sus nu se inscriu in Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele necesare inregistrarii sunt:

 1) cererea de inregistrare/reinnoire a inregistrarii in Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura;

2) certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie conforma cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse in limba romana de un traducator autorizat;

3) declaratia pe propria raspundere ( Anexa nr. 2 la procedura);

4) dovada achitarii tarifului .

 

Numarul de inregistrare in Registru se atribuie in 30 zile de la depunerea documentatiei complete si este valabil 5 ani.

 

Monografie contabila (pentru societatea care vinde deseurile de fier):

 

 • achizitie deseuri de la o persoana juridica :

 

301 „Materii prime”/371 „Marfuri” = 401

 

 • se efectueaza taxare inversa (in momentul achizitiei) cu conditia ca, atat vanzatorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA :

 

4426 „TVA deductibila” = 4427 „TVA colectata”

 

 • constituirea fondului de mediu de 3% :

 

401 „Furnizori”= 447.fond mediu „Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate”

 

 • plata furnizorului, mai putin cu valoarea fondului de mediu datorat :

 

401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la banci in lei”

 

 • declararea si plata contributiei de 3% la fondul de mediu:

 

447.fond mediu („Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate”) = 5121 „Conturi la banci in lei”

 

 • vanzarea deseurilor:

 

 1. a) catre persoane inregistrate in scop de TVA:

 

4111 „Clienti”= 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”/701 „Venituri din vanzarea produselor finite”

 

 1. b) catre persoane neinregistrate in scop de TVA:

 

4111/461 = % 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”

                       sau 701 „Venituri din vanzarea produselor finite”

                       4427

(701 deseurile sunt prelucrate si ulterior vindute)

5121 „Conturi la banci in lei” = 4111 „Clienti” – mai putin cu taxa de 3% retinuta de operatorul caruia vindeti

6588 „Alte cheltuieli de exploatare” = 4111 „Clienti” cu cei 3%.

607 „Cheltuieli privind marfurile” = 371 „Marfuri”, descarcarea gestiunii.

 

Declarare:

 

Achizitiile cu taxare inversa se declara in D300 la rd.12 si rd.27 iar in D394 in sectiunea C.

In decontul de TVA (cod 300), vanzarea deseurilor feroase in regim de taxare inversa se declara la rd.13, iar in Declaratia 394 se va raporta in sectiunea C (se raporteaza numarul de facturi si baza de impozitare).

 

Baza legala:

 • Ordinul MM 739/2017 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
 • Ordonanta de urgenta 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul MM1503/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu.