Detasare transnationala – obligatii pentru societate (speta)

Situatie: O societate isi trimite salariatul sa lucreze la un client al societatii, situat in Belgia. Salariatul va sta la client o perioada intre 8 si 12 luni.

Care este procedura si care sunt obligatiile de indeplinit pentru societatea care detaseaza salariatul?

Solutie:

Potrivit art.5 alin.(1) din Legea 16/2017 privind detasarea transnationala, aceasta lege se aplica in situatia in care intreprinderile prevazute la art.3 lit.a) iau decizia punerii in aplicare a uneia dintre urmatoarele masuri cu caracter transnational:

 1. detasarea unui salariat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
 2. detasarea unui salariat la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
 3. punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.

(2) Prezenta lege se aplica in situatia in care intreprinderile prevazute la art. 3 lit. b) iau decizia punerii in aplicare a uneia dintre urmatoarele masuri cu caracter transnational:

 1. detasarea unui salariat de pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
 2. detasarea unui salariat de pe teritoriul Romaniei la o unitate sau la o intreprindere care apartine grupului de intreprinderi, situata pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si intreprinderea care face detasarea;
 3. punerea la dispozitie a unui salariat, de catre un agent de munca temporara, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, ori pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, daca exista un raport de munca, pe perioada detasarii, intre salariat si agentul de munca temporara.

Prin urmare, conform art.2 lit.b) din acelasi act normativ salariat detasat pe teritoriul Romaniei  este salariatul unui angajator stabilit pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, care in mod normal lucreaza intr-un alt stat decat Romania, dar care este trimis sa lucreze pentru o perioada de timp limitata pe teritoriul Romaniei, atunci cand angajatorul ia una dintre masurile prevazute la art.5 alin.(1);

Salariatul din datele furnizate mai sus se afla in situatia de detasare transnationala mentionata  la pct.a) mentionat anterior intrucat acesta se deplaseaza pentru prestarea unor servicii, iar prestarea serviciilor face obiectul unui contract incheiat de societatea din Romania cu o enitate din alt stat membru UE (Belgia). In acelasi timp, salariatul in perioada deplasarii este platit de societatea din Romania.

Avand in vedere ca salariatul se afla in situatia de detasare trananstionala, deplasarea acestuia se poate realiza prin incheierea unui act aditional de detasare care va cuprinde:

 • elementele constitutive ale remuneratiei la care are dreptul salariatul, in conformitate cu legislatia aplicabila in statul membru gazda, si nivelul acestora;
 • cuantumul total al remuneratiei acordate salariatului pe perioada detasarii, cu evidentierea distincta a indemnizatiei specifice detasarii, atunci cand aceasta este acordata;
 • cheltuielile efectiv generate de detasare, precum transportul, cazarea si masa, precum si modalitatea de acordare sau de rambursare a acestora, respectiv modalitatea de asigurare a transportului, cazarii sau mesei, dupa caz;
 • linkul catre site-ul oficial national unic creat de statul membru gazda in conformitate cu art. 5 alin. (2) din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectariiaplicarii Directivei 96/71/CE privind detasarealucratorilor in cadrul prestarii de servicii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.

Elementele prevazute la la alin. (1) lit. a) si d) nu se aplica in cazul in care durata detasarii este mai mica sau egala cu 7 zile consecutive.

In plus actul aditional trebuie sa cuprinda si elementele prevazute la art. 18 alin. (1) din Codul muncii respectiv:

 1. durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;
 2. moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;
 3. prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurariiactivitatii in strainatate;
 4. conditiile de clima;
 5. reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara;
 6. obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala;
 7. conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

Mai mult decat atat, actul aditional trebuie sa cuprinda prevederi cu privire la cheltuielile de diurna, masa (daca se acorda separat de diurna), transport si cazare.

Modalitatea in care se deconteaza transportul si cazarea se stabileste de parti prin acest act aditional. Salariatul trebuie sa prezinte documente justificative pentru cheltuielile de transport si cazare efectuare conform actului aditional. In lipsa documentului justificativ vor fi taxate in totalitate cu impozit pe venit si contributii sociale.

Referitor la diurna, conform art.76 alin. (4) lit.h) din Codul fiscal, indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in urmatoarele limite:

(a) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilorsi institutiilor publice;

(b) strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

In ceea ce priveste contributiile sociale, art.139 alin. (1) lit.j) din Codul fiscal, prevede ca intra in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati, potrivit legii, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tarasi in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilorsi institutiilor publice;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

Partea care nu depaseste aceste plafoane nu intra in baza de calcul al contributiilor sociale.

Prin urmare, diurna in strainatate nu este impozabila si nu este taxabila daca este acordata in limita de 2,5% nivelul stabilit pentru institutii publice si daca este acordata pe durata detasarii/delegarii.

Mentionam ca nivelul pentru institutii publice este stabilit in Anexa la HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

In Anexa la Hotararea Guvernului nr. 518/1995 se prevede ca diurna pentru Belgia este de 35 Euro. Astfel, in cazul unei detasari in Belgia suma de 87,5 Euro/zi (35×2,5) nu va intra in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii si al impozitului pe venit.

Pentru ceea ce depaseste 87,5 Euro/zi se vor datora contributii sociale si impozit pe venit.

Aceasta este limita maxima neimpozabila, dar angajatorul si salariatul pot negocia o diurna intr-un cuantum mai mic sau mai mare.

Ceea ce depaseste suma de 87,5 Euro pe zi se impoziteaza si taxeaza cu contributii sociale.

In Revisal se inregistreaza cel tarziu in ziua anterioara primei zile de detasare.

Potrivit art. 2 lit. y) din Legea 16/2017 remuneratia aplicabila pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene, suma de bani stabilita de dreptul intern si/sau practicile nationale ale statului membru pe teritoriul caruia este detasat lucratorul, reprezentand toate elementele constitutive ale remuneratiei care sunt obligatorii conform dreptului intern, actelor cu putere de lege si actelor administrative sau conventiilor colective sau sentintelor arbitrale, care au fost declarate cu aplicabilitate generala sau care se aplica in conformitate cu art.3 alin.(8) din Directiva 96/71/CE in statul membru respectiv.

Din acest text rezulta ca angajatorii care detaseaza salariati de pe teritoriul Romaniei au obligatia sa plateasca acestora remuneratia mimima din statul in care urmeaza sa presteze activitate in calitate de detasati (Belgia).

Aceasta remuneratie nu este stabilita de legislatia din Romania asa incat angajatorul roman trebuie sa se intereseze in Belgia cu privire la cuantumul si componentele remuneratiei minime.

Statele membre au obligatia sa infiinteze un site unde sa furnizeze informatii cu privire la remuneratia minima si la compenentele acesteia.

Site-urile oficiale ale statelor membre se gasesc urmand urmatorul link:

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_ro.htm#national-websites. Dupa ce accesati link-ul apasati pe sageata din dreapta din rubrica Selectati tara

Conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Regulamentul CE 883/2004, sub rezerva articolelor 12-16: (a) persoana care desfasoara o activitate salariata sau independenta intr-un stat membru se supune legislatiei din statul membru respectiv.

Astfel, Regulamentul stabileste regula potrivit careia contributiile sociale se datoreaza in statul in care salariatul presteaza activitate.

De la aceasta regula sunt reglementate doua exceptii: detasarea transnationala si pluriactivitatea. Aceste exceptii se stabilesc pe baza de document portabil A1 si  in perioada mentionata in acest document, contributiile sociale se platesc in Romania.

Astfel pot exista doua situatii:

 • Angajatorul nu obtine documentul portabil A1

Daca nu se poate obtine documentul portabil A1, contributiile sociale se datoreaza in Belgia, in baza art. 11 alin. (3) lit. a) mai sus citat. Angajatorul are obligatia sa se inregistreze in Belgia si sa plateasca contributiile sociale in acest stat conform legislatiei din acest stat. Conditiile de plata a contributiilor sociale sunt cele stabilite de legislatia din Belgia.

Daca nu obtine documentul portabil A1 angajatorul roman trebuie sa se intereseze in Belgia in ce conditii poate sa trimita salariati in acest stat fara document portabil A1. Belgia poate impune anumite conditii pe care angajatorul roman trebuie sa le indeplineasca cum ar fi il poate obliga la indeplinirea anumitor formalitati sau ii poate interzice sa trimita salariati in lipsa documentului portabil A1.

Conform art. 21 din Regulamentul 987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala (Text cu relevanta pentru SEE si Elvetia):

“Art. 21 Obligatiile angajatorului

(1) Un angajator care isi are sediul social sau reprezentanta in afara statului membru competent este obligat sa respecte toate obligatiile stabilite de legislatia aplicabila angajatilorsai, mai ales obligatia de a achita cotizatiile prevazute in acea legislatie, ca sicand sediul sau social sau reprezentanta sa s-ar afla in statul membru competent.

(2) Angajatorul care nu are o reprezentanta in statul membru a carui legislatie este aplicabila poate cadea de acord cu angajatul ca acesta din urma sa poata indeplini obligatiile angajatorului in numele sau in ceea ce priveste plata cotizatiilor, fara a aduce atingere obligatiilor de baza ale angajatorului. Angajatorul face cunoscuta o astfel de intelegere institutiei competente din respectivul stat membru.

Astfel, conform alin. (1) de mai sus angajatorul are obligatia sa se inregistreze in Belgia  si sa plateasca contributiile sociale in acest stat conform legislatiei din acest stat. Conditiile de plata a contributiilor sociale sunt cele stabilite de legislatia din Belgia.

Exista si posibilitatea prevazuta la alin. (2) ca salariatul sa preia obligatia angajatorului de a plati contributiile sociale si sa plateasca si sa declare el (salariatul) contributiile sociale in statul respectiv prin incheierea unui acord.

Pentru ca salariatul sa preia obligatiile de plata a contributiilor sociale trebuie sa se incheie documentele reglementate de legisalatia din Belgia Nu este suficient un simplu acord.

Prin urmare, angajatorul trebuie sa se intereseze in Belgia  la organele fiscale din acest stat cu privire la documentele pe care trebuie sa le intocmeasca/depuna pentru ca salariatul sa preia obligatiile de plata a contributiilor sociale.

Ulterior incheierii acestui acord salariatul va proceda conform legislatiei din Belgia in ceea ce priveste declararea si plata contributiilor sociale.

Daca intelegerea celor doua parti (angajator si salariat) nu este ca salariatul sa preia plata si declararea contributiilor sociale, angajatorul trebuie sa se intereseze la organele fiscale din Belgia cu privire la documentele pe care trebuie sa le intocmeasca/depuna pentru a plati el si declara contributiile sociale in acest stat.”

 • Angajatorul obtine documentul portabil A1

Daca angajatorul roman obtine documentul portabil A1 contributiile sociale se platesc in Romania pentru o perioada de cel mult 24 de luni. Documentul portabil A1 se elibereaza de Casa Nationala de Pensii Publice.

Termenul prevazut de Conventia intre Guvernul Romaniei si Regatul Belgia privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si avere este de 183 de zile in orice perioada de 12 luni, incepand sau sfarsind in anul fiscal vizat.

Prin urmare, daca salariatul este prezent in Belgia pe o perioada care depaseste termenul de 183 de zile, impozitul pe veniturile salariale se datoreaza in Belgia, iar angajatorul din Romania care efectueaza plata veniturilor din salarii nu are obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe venitul din salarii, intrucat dreptul de impunere revine Belgiei.

Impozitul se datoreaza in Romania daca salariatul este prezent in Belgia pe o perioada mai mica de 183 de zile. In acest caz, conditia este ca salariul sa nu fie suportat de un eventual punct de lucru din Belgia.

Baza legala:

 • https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Conventii/Belgia2.htm;
 • Legea 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 • https://europa.eu ;
 • Regulamentul 883/29-apr-2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala .