Prelungirea si suspendarea unor facilitati fiscale – OUG 19

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.315 din 29 martie 2021 a fost publicata OUG nr.19/2021 privind unele masuri fiscale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fiscal.

Potrivit actului normativ, care se aplica integral din data de 29 martie (data publicarii), principalele masuri se refera la:

 • Impozitul pe venit – clarificarea modului de distribuire a cheltuielii cu achizitia aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate de asocierile fara personalitate juridica, respectiv deducerea costului de achizitie a aparatelor de marcat electronice fiscale sa se efectueze de catre fiecare asociat din impozitul anual, proportional cu cota de participare in asociere.
 • Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA):
 • In vederea corelarii prevederilor legale in ceea ce priveste regimul fiscal din perspectiva TVA aferent transferului gratuit al alimentelor destinate consumului uman, s-a impus modificarea Codului fiscal, prin eliminarea referirii la bunurile de natura alimentara din cadrul prevederilor art. 286 alin.(1) litera c) din Codul fiscal care reglementeaza baza de impozitare a TVA.
 • avand in vedere ca aplicarea taxarii inverse de catre persoanele impozabile care comercializeaza aur de investitii este reglementata la art.331 din Codul fiscal, la care se face deja referire in cadrul tezei a doua a art.297 alin.(3) din Codul fiscal, pentru corelarea corespunzatoare a prevederilor legale s-a impus o corectie tehnica la art.297 alin.(3) din Codul fisca.
 • introducerea unor exceptii de la depunerea declaratiei recapitulative pentru operatiunile desfasurate intre persoanele impozabile din Romania si persoanele impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, avandu-se in vedere ca sistemul VIES nu mai ofera informatii cu privire la inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Exceptiile de la depunerea declaratiilor recapitulative nu vor viza operatiunile care implica transporturi de bunuri in/din Irlanda de Nord.
 • o interventie legislativa rapida asupra art.303 din Codul fiscal prin care s-a reintrodus prevederea referitoare la exceptarea de la includerea in decontul de taxa a sumelor reprezentand TVA de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala, potrivit Legii nr.85/2014.
 • Impozitului specific unor activitati – in contextul mentinerii restrictiilor privind desfasurarea activitatilor, pentru contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati vor fi scutite de impozit specific unele activitati, pentru anul 2021, pentru inca o perioada de 90 de zile calculata incepand cu data de 1 aprilie 2021.
 • Supendarea facilitatilor privind educatia timpurie – se suspenda aplicarea dispozitiilor art.25 alin. (4) lit. i1) – i2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, avandu-se in vedere faptul ca aceste dispozitii nu asigura reguli fiscale suficiente si neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educatia timpurie, care sa conduca la stabilitate si eficienta legislativa, ceea ce impune astfel o revizuire a acestor reglementari.

Luandu-se in considerare modul de calcul si declarare a impozitului pe profit datorat, respectiv trimestrial/anual, perioada suspendarii incepe cu data de 1 aprilie 2021 si se incheie la data de 31 decembrie 2021. Aceeasi perioada de suspendare se aplica si pentru contribuabilii cu an fiscal modificat.

Mentionam ca pe perioada suspendarii, in cazul cheltuielilor pentru functionarea creselor/gradinitelor aflate in administrarea contribuabililor se reglementeaza regimul fiscal aplicabil inainte de intrarea in vigoare a Legii nr.239/2020 respectiv de cheltuieli sociale deductibile, la calculul rezultatului fiscal, in limita de 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Totodata, se suspenda prevederile art. 76 alin. (4) litera x) si art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Masura se aplica incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.

 • Restructurarea obligatiilor bugetare (OG 6/2019):

In contextul acutizarii crizei COVID, avand ca rezultat noi restrictii inclusiv de natura economica, au fost prorogate dispozitiile referitoare la termenele de depunere a notificarilor si a cererilor depuse de acestia pentru a beneficia de masurile de restructurare a obligatiilor bugetare.

Astfel, avand in vedere ca termenul de notificare a organului fiscal privind intentia de restructurare s-a implinit la 31 martie 2021, iar efectele economice ale declararii starii de urgenta si ale starii de alerta este de asteptat sa continue dupa incetarea acestora, iar situatia economica a contribuabililor vizati va ramane in continuare afectata, s-a modificat art.3 alin. (1) si art. 22 alin. (1) in scopul prelungirii termenelor de depunere a notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare si implicit a solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare.

Conform OUG 19/2021, a fost prorogat termenul pentru depunerea notificarii privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare pana la 30 septembrie 2021 si, de asemenea, a fost prorogat termenul de depunere a cererii de restructurare pana la 31 ianuarie 2022.

Mai mult decat atat, pentru debitorii care au notificat organul fiscal in perioada 2019-2021 si nu au depus cererea de restructurare, s-a stabilit un termen rezonabil de indeplinire a conditiilor si depunere a planului de restructurare. In caz contrar, urmeaza a incepe executarea silita tocmai pentru indeplinirea conditiilor si depunerea planului de restructurare. Daca ulterior inceperii executarii silite debitorul depune solicitarea de restructurare, in aceasta situatie organul fiscal va dispune suspendarea masurilor de executare silita pana la solutionarea cererii, dupa caz. Luand in considerare numarul semnificativ al notificarilor raportat la numarul cererilor de restructurare, se justifica stabilirea acestui termen rezonabil de depunere a cererii astfel incat sa se analizeze de catre organul fiscal daca planul de restructurare este viabil sau nu.

In mod similar, acelasi tratament va fi aplicat si pentru cei care vor depune notificari dupa data intrarii in vigoare a acestei OUG.

 • Anularea unor obligatii accesorii (OUG 69/2020):

Avand in vedere ca obligatiile accesorii ingreuneaza conformarea la plata a obligatiilor bugetare, in contextul actual al dificultatilor financiare cu care se confrunta contribuabilii afectati direct sau indirect de criza COVID-19, si analizand impactul pe care l-a avut adoptarea facilitatilor fiscale, adoptate dupa data intrarii in starea de urgenta, s-a impus continuarea aplicarii acestor masuri fiscale pana la 31 ianuarie 2022.

 • Esalonarea la plata, in forma simplificata, a obligatiilor bugetare datorate dupa data declararii starii de urgenta, administrate de organul fiscal central (OUG 181/2020):

Avand in vedere faptul ca cererile pentru acordarea esalonarii la plata in forma simplificata au fost depuse intr-un numar semnificativ atat pana la sfarsitul anului trecut, cat si de la inceputul acestui an, se constata ca acest tip de facilitate fiscala a prezentat un interes crescut din partea contribuabililor, ceea ce a condus la prorogarea termenului de acordare a acestei facilitati pana la data de 30 septembrie 2021.

 • Rambursarea TVA – prorogarea termenului pentru care se aplica masura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, depuse in cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale, pana la data de 31 ianuarie 2022. Prorogarea acestui termen are ca scop sprijinirea, in continuare, a mediului de afaceri si a contribuabililor persoane fizice, in contextul actual sanitar si economic dificil.