Raportul de progres pus la dispoziție de MEAT

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului anunță punerea la dispoziția beneficiarilor măsurilor 1 “Microgranturi” și 2 “Granturi pentru capital de lucru”, a aplicației informatice utilizată pentru încărcarea raportului de progres și a documentelor aferente, conform prevederilor procedurilor de implementare în vigoare pentru cele două măsuri de sprijin. Aceasta este disponibilă în modulul Implementare- Raportarea cheltuielilor.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de

COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, beneficiarul final al ajutorului de stat depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informaţii lipsă ori necompletarea acestuia cu informaţii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/MEEMA/AIMMAIPE să iniţieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant, în baza unei metodologii de recuperare a ajutorului de stat care va fi dezvoltată ulterior avizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană