ANAF propune modificarea formularului 100/700

Facilitățile fiscale introduse prin prevederile Legii nr.153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, potrivit cărora, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad, din impozitul datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune, au impuns modificarea formularului 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și a instrucțiunilor de completare a acestuia, precum și a formularului 710 ”Declaraţie rectificativă”, prin introducerea unor rânduri distincte pentru evidențierea costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală propune spre aprobare proiectul de ordin de modificare a Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016, conform reglementărilor în vigoare.