Reducerea timpului de lucru

Reamintim ca, potrivit art.1, alin.(1) din OUG nr.132/2020, prin derogare de la prevederile art.112 alin. (1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul reducerii temporare a activitatii determinate de instituirea starii de urgenta/alerta/asediu, in conditiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca (CIM), cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

Conform Ordonantei, pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de masura, beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizatia este suportata de angajator si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta din bugetul asigurarilor pentru somaj dupa indeplinirea de catre angajator a obligatiilor declarative si de plata aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reamintim faptul ca procedura de decontare a sumelor, precum si perioada de aplicare a masurii mentionate mai sus sunt stabilite prin HG nr.719/2020 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din data de 31 august 2020.

Inspectia Muncii si ANOFM au publicat recent un ghid cu privire la inregistrarea in REVISAL si transmiterea reducerii timpului de lucru potrivit OUG 132/2020, respectiv inregistrarea si transmiterea incetarii perioadei in care a fost redus timpul de lucru.

In cazul in care, anterior reducerii timpului de munca, norma contractului de munca era “Norma intreaga”, se opereaza modificarea valorii „Tip norma” din „Norma intreaga” in „Cu timp partial” si completarea informatiilor suplimentare necesare precizarii normei: Tip interval repartizare (Ore/zi, Ore/saptamana sau Ore/luna) si Timp munca (numar ore de lucru stabilit – pe zi, pe saptamana sau pe luna).

In situatia in care, anterior reducerii timpului de munca, norma contractului de munca era norma „Cu timp partial”, se opereaza modificarea valorilor informatiilor care precizeaza norma: Tip interval repartizare (Ore/zi, Ore/saptamana sau Ore/luna) si Timp munca (numar ore de lucru stabilit – pe zi, pe saptamana sau pe luna) in sensul reducerii timpului de munca efectiv lucrat.

In vederea evidentierii reducerii timpului de munca in temeiul OUG 132/2020, veti explicita modificarile de contract operate, prin completarea textului “REDUCERE TIMP MUNCA OUG 132/2020” in campul „Alte detalii”

Inregistrarea salariului de baza lunar brut diminuat se face prin completarea salariului de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca.

Reprezentantii Inspectiei Muncii  si ANOFM precizeaza ca nu se inregistreaza indemnizatia prevazuta de OUG nr.132/2020, art.1, alin. (4) de care beneficiaza salariatii afectati de masura de reducere a timpului de munca.

Inregistrarea datei de la care se aplica reducerea timpului de munca se realizeaza prin completarea campului “Data la care produce efecte”.

Dupa verificarea completarii corecte a datelor anuntate anterior, se genereaza registrul cu modificarile aferente inregistrarii reducerii timpului de munca si se transmite registrul astfel modificat, cel tarziu in ziua anterioara datei de la care se aplica masura de reducere a timpului de munca.