Măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii

În Monitorul Oficial nr.817 din 4 septembrie 2020 a fost publicată Ordonanta urgenta 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative.

În cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică a fost inițiat de către Ministerul Finanţelor Publice, un program pentru creşterea capitalurilor proprii ale companiilor. Având în vedere că, potrivit declarațiilor susținute de șeful Cancelariei Prim-ministrului, Ionel Dancă, aproximativ 30% dintre companii înregistrează capitaluri negative, ceea ce le îngreunează sau chiar le face imposibil accesul la finanţare bancară, Ministerul Finanţelor Publice a propus un mecanism de stimulare a companiilor pentru creşterea capitalurilor proprii, pentru a trece din zona capitalurilor negative în zona capitalurilor pozitive.

Următoarele prevederile intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.

Astfel, în cazul în care o companie, într-un an fiscal, înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul  față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, cuprinsă între 5% și 25%, se acordă o bonificație din impozitul pe profit/ impozitul pe veniturile microîntreprinderilor/ impozit specific, cuprinsă între 5% și 10% pentru fiecare treaptă de creștere a capitalurilor proprii, astfel:

Procentul de reducere a impozitului             Intervalele de creştere anuală a capitalului

propriu ajustat

5%                                                                      până la 5% inclusiv

6%                                                                      peste 5% şi până la 10% inclusiv

7%                                                                      peste 10% şi până la 15% inclusiv

8%                                                                      peste 15% şi până la 20% inclusiv

9%                                                                      peste 20% şi până la 25% inclusiv

10%                                                                    peste 25%

Pentru companiile care înregistrează deja capitaluri proprii contabile pozitive, pe baza informațiilor din situațiile financiare anuale, în anul în care datorează impozitul, beneficiază de o reducere a impozitului pe profit de 2%.

De asemenea, începând cu anul 2022, se acordă o bonificație de 3%, dacă procentul de creştere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care se datorează impozitul faţă de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 înregistrează valori peste următoarele niveluri:

Anul pentru care datorează impozitul                           Procentul minim de creştere a capitalului

propriu ajustat

2022                                                                                        5%

2023                                                                                      10%

2024                                                                                      15%

2025                                                                                      20%

 

Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligaţia constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească concomitent şi condiţia de a fi la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social subscris.

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie.

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.