OUG nr. 130/2020

În Monitorul Oficial nr. 705 din 6 august 2020, a fost publicată OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (anexat),  cu următoarele forme de sprijin:

  1. Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile, o singură dată, cu o valoare de 2.000 euro sub formă de sumă forfetară, pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli, detaliate în Schema de ajutor de stat.

Beneficiari:

– întreprinderi mici și mijlocii care fac dovada, prin situațiile financiare depuse, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
– PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa nr 1 a OUG;
– PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020.

Bugetul alocat: valoare totală de 100 milioane euro
Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

  1. Granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în cotă din cifra de afaceri, cu o valoare cuprinsă între 2.000 și 150.000 euro, pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli, detaliate în Schema de ajutor de stat.

Cofinanțarea: minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Beneficiari: IMM a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Bugetul alocat: valoare totală de 350 milioane euro

Acordarea se va efectua în tranșe, în funcție de cifra de afaceri aferentă anului 2019 și reprezintă 15% din aceasta, nu mai puțin de 2.000 euro și nu mai mult de 150.000 euro

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va elibera în perioada 1 august – 15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență, în baza OUG nr. 29/2020, pe baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență declarată.

  1. Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru domeniile de activitate eligibile din Schema de ajutor de stat,

Bugetul alocat: valoare totală de 550 milioane euro

Cofinanțarea: minimum 15% din valoarea grantului solicitat de beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Obiective investiții: 

– extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii; 

– realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii; 

– reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.