Certificatul de rezidenta si de evitarea dublei impuneri

In Monitorul Oficial cu numarul 302 din data de 10 aprilie 2020 s-a publicat ORDINUL MFP nr.1830 din 6 aprilie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul ministrului finantelor publice nr.583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 10 mai 2016, se modifica dupa cum urmeaza:

Formularele certificatelor de rezidenta fiscala pentru persoanele juridice si fizice, rezidente in Romania, si ale certificatelor privind atestarea impozitului platit in Romania de catre persoanele nerezidente, altele decat cele prevazute la art. 1, elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care Romania are incheiate conventii/acorduri de evitare a dublei impuneri si cererile de eliberare a acestor documente se depun de catre solicitanti la registratura organului fiscal competent sau se transmit prin posta, cu confirmare de primire ori prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Formularele certificatelor si cererile aferente prevazute la alin. (1) pentru care se folosesc mijloace electronice de transmitere la distanta se depun prin intermediul «Formularului de contact» din cadrul «Spatiului Privat Virtual» de catre solicitanti in formatele «PDF», «JPEG» sau «TIFF» sau intr-o arhiva zip care nu poate depasi 5 MB.

Formularele certificatelor prevazute la alin.(1) se completeaza in limbile/limba romana si/sau engleza si se elibereaza/comunica de catre organul fiscal competent, potrivit legii, fiind semnate de conducatorul unitatii fiscale, potrivit competentelor sau cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, dupa caz.

Certificatele prevazute la art.1 lit.b), d), f), h), j), l) si n) si cele prevazute la art. 5 comunicate de organul fiscal competent, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat digital calificat, prin intermediul «Spatiului Privat Virtual», pot fi verificate de terte persoane pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea «Servicii Online», serviciul «Verificare documente electronice eliberate in «Spatiul Privat Virtual», pe baza numarului de inregistrare al documentului si codului de identificare fiscala al persoanei, fiind disponibile in aceasta sectiune pe durata de un an de la data emiterii.