Documente necesare pentru livrarea intracomunitara incepand cu 01.01.2020

Situatie: Care sunt documentele necesare pentru justificarea scutirii TVA, livrare intracomunitara, incepand cu 1 ianuarie 2020, in cazul in care conditia de livrare este EXW, transportul intra in sarcina cumparatorului, efectuat de firme transportatoare, independente atat de firma din Romania cat si de cumparatorul din UE (societate ce are cod valid de TVA, raportoare in VIES)?

Solutie: Potrivit prevederilor art.294 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care actioneaza ca atare in alt stat membru decat cel in care incepe expedierea sau transportul bunurilor, care ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru.

Mentionam faptul ca scutirea prevazuta nu se aplica in cazul in care furnizorul nu a respectat obligatia prevazuta la art.325 alin.(1) de a depune o declaratie recapitulativa sau declaratia recapitulativa depusa de acesta nu contine informatiile corecte referitoare la aceasta livrare, astfel cum se solicita in temeiul art.325 alin. (3), cu exceptia cazului in care furnizorul poate justifica in mod corespunzator deficienta intr-un mod considerat satisfacator de autoritatile fiscale competente.

Pentru livrarea de bunuri, scutirea de taxa se justifica cu documentele prevazute in Instructiunile aprobate prin OMFP nr.103/2016.

Exista un proiect de lege publicat in 20.02.2020 pe site-ul mfinante, care modifica acest ordin, astfel ca documentele prin care se justifica scutirea sunt:

  1. a)factura in care trebuie sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;
  2. b)documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru.

In plus, art.45a din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1912 al Consiliului din 4 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 in ceea ce priveste anumite scutiri pentru operatiunile intracomunitare, denumit in continuare Regulamentul 282/2011, prevede ca in situatia in care se indeplinesc conditiile de la alin.(1) lit. a) si b) ale acestui articol, se prezuma ca bunurile au fost expediate sau transportate dintr-un stat membru catre o destinatie aflata in afara teritoriului sau, dar in interiorul Comunitatii. In acest caz, documentele care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sunt cele prevazute la alin. (1) si (3) ale art. 45a din Regulamentul 282/2011.

Tinand cont de faptul ca responsabilitatea transportului revine cumparatorului, sunt necesare ca si documente:

– o declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au fost expediate sau transportate de acesta sau de catre o terta parte in numele cumparatorului si care mentioneaza statul membru de destinatie a bunurilor; aceasta declaratie scrisa precizeaza data emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire a bunurilor; si

– cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii mentionate la alineatul (3) litera (a), emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator, sau o singura dovada dintre cele mentionate la alineatul (3) litera (a) impreuna cu o singura dovada care nu este contradictorie mentionata la alineatul (3) litera (b) care confirma expedierea sau transportul, care sunt emise de doua parti diferite care sunt independente atat una de cealalta, cat si de vanzator si de cumparator.