Scutire impozit salarii IT

Angajaţii din IT care îşi desfşoară activitatea pe teritoriul României, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor. Conditiile necesare pentru a beneficia de scutire sunt:

 1. Obiectul de activitate al societăţii trebuie să includă “crearea de programe pentru calculator” (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209);
 2. Posturile pe care sunt încadraţi angajaţii corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate mai jos:
 • Administrator baze de date (Cod COR: 252101)
 • Analist (Cod COR: 251201)
 • Inginer de sistem în informatică (Cod COR: 251203)
 • Inginer de sistem software (Cod COR: 251205)
 • Manager de proiect informatic (Cod COR: 251206)
 • Programator (Cod COR: 251202)
 • Proiectant de sisteme informatice (Cod COR: 251101)
 • Programator de sistem informatic (Cod COR: 251204)
 • Programator ajutor (Cod COR: 351201)
 • Analist ajutor (Cod COR: 351202)
 1. Postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, precum: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 2. Deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevazute în anexa la lege;
 3. Angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării in valoare de cel putin 10.000 euro(calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul)  pentru fiecare angajate care beneficiaza de scutirea de impozit.

* Excepţii de la îndeplinirea acestei condiţii:

 • Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute – pentru anul infiinţării şi pentru anul fiscal următor;
 • Societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizari potrivit legii sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei – pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.