Regimul TVA în cazul lohn-ului

Contractele în regim de lohn au loc între două părți străine, fiind un contract internațional. Părțile sunt formate din exportator și importator sau ordonator și executant.

Din punct de vedere al TVA, aceste operatiuni sunt considerate nontransferuri, cu conditia ca bunurile, după prelucrare, să fie reexpediate persoanei impozabile de la care fuseseră expediate sau transportate inițial.

Pentru evidentierea acestor operatiuni, expeditorul bunurilor trebuie sa intocmeasca registrul nontransferurilor, iar beneficiarul (executantul) trebuie sa completeze registrul bunurilor primite.

In ceea ce priveste deseurile obtinute din procesul de prelucrare al bunurilor primite in regim de lohn sau al produselor obtinute care nu corespund exigentelor calitative impuse de beneficiar, indiferent daca acestea pot fi valorificabile sau nu, chiar daca nu parasesc teritoriul Romaniei, ele nu isi schimba regimul dpdv al TVA, ramanand nontransfer. In cazul in care proprietarul dispune distrugerea acestora pe teritoriul Romaniei, trebuie facuta dovada acestei distrugeri.

O alta situatie este cea a mostrelor primite pentru a face teste inainte de producerea efectiva a bunurilor stipulate in contractul de lohn.

Importul sau achizitia intracomunitara aferenta acestor mostre cu valoare neglijabila este scutita de plata TVA in situatia in care acestea pot fi folosite numai pentru obţinerea unor comenzi de bunuri de tipul celor reprezentate de mostre.

Din punct de vedere al declararii operatiunilor sus mentionate, singura care se declara atat in decontul de TVA cat si in declaratia recapitulativa este factura de prestari de servicii de prelucrare emisa de executant catre contractor.