Despre conturile 891 si 892

Cum funcționează și la ce sunt necesare conturile 891 – ”Bilanț de deschidere” – și 892 – „Bilanț de închidere”?

 • Utilizarea acestor conturi are în vedere evoluția soft-urilor de contabilitate, pornind de la principiul intangibilității bilanțului de deschidere. Conform acestui principiu contabil, bilanțul la 31 decembrie al exercițiului încheiat trebuie să fie identic cu bilanțul de deschidere al exercițiului următor.
 • Acest principiu fundamental este utilizabil și în Romania de societățile ce aplică contabilitatea conformă cu OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, în vigoare de la 01 ianuarie 2015.
 • Aceste conturi se utilizează din punct de vedere tehnic pentru a închide exercițiul financiar anterior și pentru a deschide exercițiul următor.
 • Funcționarea conturilor este următoarea:

Contul 891 ”Bilanț de deschidere”

Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor. În debitul contului 891 – „Bilanț de deschidere” – se înregistrează soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.”

Contul 892 ”Bilanț de închidere”

Cu ajutorul acestui cont se asigura închiderea tuturor conturilor. În debitul contului 892 – ”Bilanț de închidere” – se înregistrează soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.”

 • Exemplu de înregistrări contabile la o societate ce prezinta următoarea situație la finele exercițiului financiar:
ActivPasiv
Clienți                  100 leiCapital Social vărsat                 200 lei
Banca în lei         800 leiFurnizori                                     700 lei
Total activ           900 leiTotal Pasiv                                  900 lei

 

 • La 31 decembrie se efectuează următoarele înregistrări contabile:
 • 892 „Bilanț de închidere”= 4111 „Clienți” cu suma de 100 lei
 • 892 „Bilanț de închidere”= 5121 „Conturi la bănci în lei” cu suma de 800 lei
 • 1012 „Capital social subscris și vărsat”=892 „Bilanț de închidere” cu suma de 200 lei
 • 401 „Furnizori” = 892 „Bilanț de închidere” cu suma de 700 lei

 

 • La începutul exercițiului financiar următor se efectuează înregistrările contabile:
 • 4111 ”Clienți”= 891 „Bilanț de deschidere” cu suma de 100 lei
 • 5121 ”Conturi la bănci în lei”= 891 „Bilanț de deschidere” cu suma de 800 lei
 • 891 „Bilanț de deschidere”= 1012 „Capital social subscris și vărsat” cu suma de 200 lei
 • 891 „Bilanț de deschidere”= 401 „Furnizori” cu suma de 700 lei