Sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit

Reamintim faptul ca Legea 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr.1269 din data de 21 decembrie 2020.

Astfel, la cinci ani de la introducerea grupului fiscal de TVA, prin Legea 296/2020 s-a facut pasul urmator in domeniul consolidarii fiscale.

Societatile parte din acelasi grup, care indeplinesc anumite conditii, pot compensa pozitiile de profit cu cele de pierdere fiscala si sa datoreze, astfel, impozit, doar pe profitul consolidat al grupului.

Potrivit dispozitiilor legale, grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit se constituie din cel putin doua dintre urmatoarele entitati, denumite in continuare membri:

 • o persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene si una sau mai multe persoane juridice romane/persoane juridice cu  sediul  social  in  Romania  infiintate  potrivit  legislatiei  europene  la  care aceasta  detine,  in  mod  direct  sau  indirect,  cel  putin  75%  din  valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;
 • cel putin doua persoane juridice romane la care o persoana fizica romana detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;
 • cel putin doua persoane juridice romane detinute, in mod direct sau indirect, in proportie  de  cel  putin  75%  din  valoarea/numarul  titlurilor  de  participare  sau  al drepturilor de vot, de o persoana juridica/fizica, rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii;
 • cel putin  o  persoana  juridica  romana  detinuta,  in  mod  direct  sau  indirect,  in proportie  de  cel  putin  75%  din  valoarea/numarul  titlurilor  de  participare  sau  al drepturilor de vot, de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata  o  conventie  de  evitare  a  dublei  impuneri  sau  intr-un  stat  cu  care  s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii si sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania al acestei persoane juridice straine.

Persoana juridica responsabila reprezinta persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene, membra a unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, desemnata pentru determinarea rezultatului  fiscal  consolidat  al  grupului  fiscal,  depunerea  declaratiei  de  impozit  pe profit si efectuarea platii impozitului pe profit in numele grupului.

Important! Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit este de 5 ani fiscali, calculati incepand cu primul an al aplicarii sistemului de consolidare fiscala si pana la desfiintarea grupului fiscal, iar sistemul este optional.

Optiunea  se  comunica  organului  fiscal  competent  pe  baza  unei  cereri  comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului.

Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita aplicarea consolidarii fiscale.

Sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit se aplica incepand cu anul fiscal urmator depunerii cererii.

Fiecare membru al grupului fiscal determina rezultatul fiscal in mod individual potrivit regulilor stabilite de Titlul II-Impozitul pe profit.

Prin  exceptie  rezultatul  fiscal  consolidat  al  grupului  fiscal  se  determina  prin insumarea algebrica a rezultatelor fiscale determinate in mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscala.

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.

La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea in vedere sumele reprezentand:

 • creditul fiscal,
 • impozitul pe profit scutit,
 • scutiri si reduceri de impozit   pe   profit   calculate   potrivit   legislatiei   in   vigoare,
 • sumele reprezentand cheltuielile de  sponsorizare  si/sau  mecenat  si  cheltuielile  privind bursele private, potrivit legii,
 • costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale si
 • alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare, determinate de fiecare membru si comunicate persoanei juridice responsabile.

Aceste sume se scad in limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal.

Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului inainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, se recupereaza de catre membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia.

Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului in perioada aplicarii sistemului de consolidare fiscala se recupereaza din rezultatul fiscal consolidat al grupului.

Important! Fiecare membru al grupului fiscal are obligatia sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer care va cuprinde atat tranzactiile desfasurate cu membrii grupului fiscal, precum si cu entitatile afiliate din afara grupului fiscal.

Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele preturilor de transfer intocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de catre persoana juridica responsabila.

Pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, fiecare membru al grupului fiscal determina individual rezultatul fiscal si il comunica persoanei juridice responsabile, pana la data 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I – III. Pentru trimestrul IV comunicarea se efectueaza  pana  la  termenul  de  depunere  a  declaratiei  privind  impozitul  pe  profit anual.

Calculul, declararea si plata impozitului pe profit trimestrial datorat de grupul fiscal se efectueaza de catre persoana juridica responsabila pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I, II si III.

Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza de persoana juridica responsabila pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art.42 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

In situatia grupului fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, platile anticipate trimestriale se stabilesc in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, determinate prin insumarea impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de fiecare membru al grupului cu aplicarea corespunzatoare si a celorlalte reguli  pentru  determinarea/declararea/  efectuarea  platilor  anticipate  trimestriale, dupa caz, potrivit art.41 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Persoana   juridica   responsabila   este   obligata   sa   depuna   o   declaratie   anuala consolidata privind impozitul pe profit in care raporteaza rezultatele intregului grup fiscal si este responsabila pentru plata impozitului pe profit calculat pentru intregul grup fiscal.

Declaratia anuala privind impozitul pe profit se depune la organul fiscal competent, impreuna cu declaratia anuala privind impozitul pe profit a fiecarui membru, pana la data 25 martie inclusiv a anului urmator/pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat.

Baza legala:

 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.