Relansarea Microgranturilor

MEAT (Ministerul Economiei  Antreprenoriatului si Turismului) a anuntat recent, pe website-ul propriu, ca urmeaza sa relanseze Masura 1 – “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”, in luna octombrie.

Prin urmare, in perioada 12-22 octombrie 2021, aplicatia de inscriere pentru a doua sesiune aferenta masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” va fi disponibila pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro.

Relansarea masurii de sprijin care ofera ajutor financiar nerambursabil sub forma forfetara in valoare de maxim 2.000 euro/beneficiar, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente masurii, vine cu serie de noutati in plus fata de facilitatile oferite in prima sesiune, respectiv:

Devin eligibili si beneficiarii din categoria Intreprinderilor Individuale si a Intreprinderilor Familiale, cu activitate economica in unul din domeniile prevazute in Anexa nr.1 la OUG 130/2020.

Devin eligibili si beneficiarii din categoria profesionistilor, definiti si reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care desfasoara profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege.

Reamintim faptul ca masura 1 face parte din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA nr.130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completarile si modificarile ulterioare, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020.