Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante – modificari

Normele de restructurare financiara a datoriilor la stat au fost modificate pentru adaptarea acestora la multiplele modificari din domeniu, intervenite pe final de 2020 si la inceputul anului 2021, potrivit unui act normativ publicat recent in Monitorul Oficial.

Astfel, prin Ordinul nr.764/2021 al ministrului finantelor publicat in Monitorul Oficial nr.880 din 14 septembrie 2021 a fost modificat OMFP nr.2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020.

Initiatorii documentului reamintesc, in referatul de aprobare a actului normativ, ca, prin OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale (in forma initiala) s-a creat posibilitatea restructurarii obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal central, bazata pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plata esalonata si supraveghere fiscala pe perioada inlesnirii, reglementata de capitolul I din acest act normativ, pentru debitorii persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa.

Prin urmare, in baza art. 37 alin. (1) din OG nr. 6/2019, s-a emis OMFP nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Mentionam ca OG nr.6/2019 a fost modificata si completata ulterior printr-o serie de acte normative. In acest context, in vederea armonizarii prevederilor OMFP nr.2810/2019 cu modificarile si completarile care au intervenit in OG nr. 6/2019, acesta a fost modificat si completat prin OMFP nr. 3126/2019 si prin OMFP nr. 2998/2020.

Ulterior, prin OUG nr. 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene au fost continuate masurile reglementate prin OG nr. 6/2019, in sensul includerii in sfera obligatiilor bugetare pentru care se poate acorda restructurarea a obligatiilor bugetare restante pana la 31 decembrie 2020.

Subliniem faptul ca Ordinul nr.764/2021 al ministrului finantelor a fost elaborat in vederea armonizarii prevederilor OMFP nr.2810/2019 cu modificarile si completarile care au intervenit in OG nr. 6/2019 prin modificarile si completarile aduse de OUG nr. 226/2020 si contine prevederi cu privire la extinderea ariei de cuprindere a obligatiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligatiilor bugetare, de la 31 iulie 2020 la 31 decembrie 2020, inclusiv.

In acelasi timp, in contextul modificarilor succesive ale datelor referitoare la aria de cuprindere a obligatiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligatiilor bugetare, conform OG nr. 6/2019, respectiv de la 31 decembrie 2018 la 31 martie 2020, la 31 iulie 2020, urmata de o noua modificare la 31 decembrie 2020, dar si al modificarilor cu privire la termenul de depunere a notificarilor/cererilor care privesc restructurarea obligatiilor bugetare, prin noul act normativ publicat in Monitorul Oficial sunt operate urmatoarele modificari de natura simplificarii procedurilor de administrare:

  • eliminarea din cuprinsul anexelor nr. 1 – 2 si 4 – 18 la Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020, a precizarilor privind data la care se refera obligatiile bugetare pentru care se poate acorda restructurarea, inclusiv din perspectiva titlului Ordinului;
  • eliminarea din cuprinsul anexelor nr. 1 – 2 si 4 – 18 la Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2020, a precizarilor privind data la care se va depune notificarea/cererea de restructurare a obligatiilor bugetare.

In plus, au fost introduse doua noi formulare, respectiv, un model de notificare privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare sau de retragere a notificarii si un model de cerere privind aplicarea dispozitiilor referitoare la restructurarea obligatiilor bugetare, care sunt cuprinse in anexele 18 si 19 la OMF nr.764/2021.

ANEXA Nr. 18 (Anexa nr. 29 la procedura):

NOTIFICARE
privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare sau de

retragere a notificarii

  1. Datele de identificare a debitorului

Cod de identificare fiscala . . . . . . . . . .

Denumirea/Numele si prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliu fiscal: judetul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Codul CAEN al obiectului principal de activitate

Cod de identificare fiscala pentru sediile secundare

. . . . . . . . . .

Codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal/Codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfasoara si activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere sub alte forme decat asocieri

. . . . . . . . . .

  1. Datele de identificare a imputernicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea/Numele si prenumele . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscala . . . . . . . . . .

  1. Obiectul notificarii1

1 Se bifeaza una dintre situatiile descrise.

□ Intentia de restructurare a obligatiilor bugetare in temeiul prevederilor cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, cu modificarile si completarile ulterioare;

□ Retragerea Notificarii privind intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare nr……….. din data de………. in temeiul prevederilor cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 alin. (21) din Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

□ Retragerea Notificarii privind intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare nr……….. din data de………. si depunerea unei noi notificari privind intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare in temeiul prevederilor cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 alin. (22) din Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Reprezentant legal/fiscal/imputernicit al contribuabilului
Numele si prenumele: . . . . . . . . . .
Functia . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 19 (Anexa nr. 30 la procedura):

CERERE
privind aplicarea dispozitiilor referitoare la restructurarea

obligatiilor bugetare

  1. Date de identificare a debitorului

Cod de identificare fiscala . . . . . . . . . .

Denumirea/Numele si prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliu fiscal: judetul/sectorul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., strada . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

Codul CAEN al obiectului principal de activitate

Cod de identificare fiscala pentru sediile secundare

. . . . . . . . . .

Codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal/Codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfasoara si activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere sub alte forme decat asocieri

. . . . . . . . . .

  1. Datele de identificare a imputernicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea/Numele si prenumele . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

Codul de identificare fiscala . . . . . . . . . .

  1. Obiectul cererii

In temeiul prevederilor cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit1:

1 Se bifeaza una dintre situatiile descrise.

restructurarea obligatiilor bugetare, conform art. 1 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
retragerea Solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare nr. . . . . . . . . . ., din data . . . . . . . . . ., conform art. 5 alin. (11) din Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
retragerea Solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare nr. . . . . . . . . . . din data. . . . . . . . . . . si depunerea unei noi solicitari de restructurare a obligatiilor bugetare, conform art. 5 alin. (12) din Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
retragerea Notificarii privind intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . si a Solicitarii de restructurare a obligatiilor bugetare nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . ., conform art. 5 alin. (13) din Procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
modificarea deciziei de inlesnire la plata a obligatiilor bugetare principale si/sau a deciziei de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor, conform art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
mentinerea valabilitatii inlesnirii la plata a obligatiilor bugetare principale si/sau a amanarii la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor si/sau a amanarii la plata a obligatiilor bugetare principale, conform art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare

La prezenta cerere anexez, dupa caz, urmatoarele documente:

□ – planul de restructurare;

□ – testul creditorului privat prudent.

Reprezentant legal/fiscal/imputernicit al contribuabilului
Numele si prenumele: . . . . . . . . . .
Functia . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .

In acelasi timp, mai precizeaza initiatorii, intrucat in OG nr. 6/2019 nu s-au exceptat de la acordarea facilitatilor obligatiile bugetare pentru care s-a atras raspunderea solidara potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, sau raspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, sau potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv legii penale, au fost introduse precizari in acest sens in cuprinsul noului Ordin.

Baza legala:

  • Ordonanta Guvernului 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale;
  • Ordinul MF nr.764/2021 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 iulie 2020.