OUG nr. 211/2020 prelungește până la 30 iunie 2021 măsurile de susținere a angajaților și profesioniștilor

Publicarea în Monitorul Oficial nr. 1.189 din 7 decembrie 2020, a Ordonanței de urgență nr. 211 din 4 decembrie 2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, prelungește până la 30 iunie 2021, aplicarea măsurilor prevăzute art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, se prelungește acordarea indemnizației pentru timpul redus de muncă al salariaților, a celei pentru reducerea activității profesioniștilor, precum și a indemnizației de șomaj tehnic pentru angajați și alte categorii de profesioniști,  acordarea șomajului tehnic (OUG nr. 30/2020) pentru domeniile restricționate din cauza pandemiei de Covid-19, până la 30 iunie 2021.

De asemenea, măsura privind timpul redus de muncă pentru salariați/profesioniști (OUG nr. 132/2020) se prelungește până la aceeași dată.

În scopul flexibilizării condițiilor de accesare a indemnizației pentru timp redus de muncă, actul normativ aduce o serie de completări, astfel:

  • cele 5 zile în care reducerea timpului de muncă este obligatorie nu mai trebuie să fie consecutive;
  • angajatorul va putea reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 80% din durata prevăzută în contractul individual de muncă;
  • interdicția de angajare sau subcontractare pentru activități similare supuse reducerii timpului de muncă se va aplica strict la nivelul locurilor de muncă afectate de această măsură și nu la nivelul angajatorului în ansamblul său, ca în prezent.