Marfa primita cu titlu gratuit – tratament contabil si fiscal (speta)

Situatie:

O societate primeste marfa cu titlu gratuit de la un furnizor extern, platitor de TVA si inregistrat in VIES. Acest tip de marfa este achizitionata in mod curent in scopul revanzarii.

Marfa primita este insotita de o factura cu valoare 0. Marfa gratuita este destinata acordarii de mostre pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vanzare.

Care este tratamentul contabil si fiscal al acestei operatiuni?

Solutie:

Achizitia cu titlu gratuit a bunurilor nu reprezinta operatiune impozabila in Romania deoarece nu sunt indeplinite conditiile cumulative de la art. 268 alin.(1) de la lit. a) la lit. d), din Codul fiscal, respectiv conditia de la lit.a) , dispozitii care prevad ca , din punctul de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)operatiunile care, in sensul art.270-272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;

Prin urmare operatiunea nu se raporteaza, nici prin Declaratia recapitulativa cod 390, dar nici prin decontul de TVA cod 300 deoarece baza impozabila este zero.

Conform pct.75 alin.(1) lit.d) din Reglementarile contabile, societatea din Romania trebuie sa efectueze doar inregistrarea bunurilor in evidenta contabila in baza receptiei efectuate la valoarea justa care se substituie costului de achizitie.

“75.

(1) La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:

  1. a) la cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
  2. b) la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;
  3. c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;
  4. d) la valoarea justa – pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.”

Tinand cont de faptul ca societatea achizitioneaza bunuri similare, aceste bunuri se vor inregistra la acelasi pret ca bunurile achizitionate cu plata de la furnizorul respectiv, in baza NIR:

371 „Marfuri” = 7588 „Alte venituri din exploatare”

Din punct de vedere fiscal, bunurile oferite clientilor finali in cadrul actiunii de sampling , nu constituie livrare de bunuri si nu se colecteaza TVA, astfel cum se prevede la art. 270 alin. 8 lit. b) din Codul fiscal si prevederile pct.7 alin.10 lit.a) din Normele metodologice date in aplicarea art. 270 alin. 8 lit. b din Codul fiscal, dispozitii care prevad ca se cuprind in categoria bunurilor acordate in mod gratuit in scopul stimularii vanzarilor bunurile care sunt produse de persoana impozabila in vederea vanzarii sau sunt comercializate in mod obisnuit de catre persoana impozabila, acordate in mod gratuit clientului, numai in masura in care sunt bunuri de acelasi fel ca si cele care sunt, au fost ori vor fi livrate clientului.

Din punct de vedere al cheltuielilor, sunt cheltuieli deductibile potrivit prevederilor art.25 alin.(1) din Codul fiscal si pct.13 alin.(1)  lit.a) din Normele metodologice date in aplicarea art.25 alin.(1)  din Codul fiscal.

Produsele sunt livrate cu aviz de insotire cu mentiunea ca nu se factureaza si se inregistreaza :

623 „Cheltuieli de reclama si publicitate” = 371 „Marfuri”

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

– Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).