Finantari nerambursabile pentru afaceri neagricole

Firmele si PFA-urile au la dispozitie, odata cu finalul lunii octombrie si inceputul lunii noiembrie 2021, doua programe de finantare pentru afaceri neagricole in mediul rural, ghidurile cu conditiile finale pentru accesarea banilor fiind publicate recent de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

Este vorba de submasura 6.2 (Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale) si de submasura 6.4 (Submasura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole), ambele facand parte din Programul National de Dezvoltare Rurala.

1.   Submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale:

In data de 29 octombrie 2021, AFIR a deschis sesiunea de primire proiecte pentru submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Sesiunea pentru primirea cererilor de finantare se va desfasura in intervalul 29 octombrie 2021, ora 9.00 – 31 ianuarie 2022, ora 16.00.

Suma totala disponibila pentru investitii este de 50 milioane euro.

Obiectivele submasurii 6.2:

 • crearea de noi activitati neagricole, in special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor si in general, pentru micii intreprinzatori din mediul rural;
 • diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural;
 • incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor traditionale.

Potrivit Gidului solicitantului, „Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta submasura sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups)”.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar sunt fermierii sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA). Totodata, sunt eligibile microintreprinderile si intreprinderile mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin, precum si microintreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii Cererii de finantare sau cu o vechime de maximum trei ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-up).

Sprijinul public nerambursabil se acorda sub forma de suma forfetara, in functie de tipul investitiei. Valoarea acestuia este de 50.000 de euro per proiect, cu exceptia activitatilor de productie, pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro pentru un proiect.

Activitatile pentru care se solicita finantare prin submasura 6.2 trebuie sa se regaseasca in Lista codurilor CAEN eligibile, respectiv in Anexa 7 la Ghidul solicitantului.

Activitati finantate:

 • Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a lemnului;industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv productie de combustibil din biomasa, fabricare de peleti) in vederea comercializarii;
 • Activitati mestesugaresti, de artizanat si alte activitati traditionale neagricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);
 • Activitati turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement si alimentatie publica);
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural etc.)

„Pragurile de calitate lunare sunt de 40 de puncte pentru perioada 29.10.2021– 29.11.2021, 30 de puncte in intervalul 30.11.2021– 29.12.2021 si 25 intre 30.12.2021 – 31.01.2022. Pragul minim de selectie a proiectelor este de 25 de puncte. Depunerea continua a proiectelor in cadrul sesiunii se opreste inainte de termenul limita prevazut in nota de lansare, atunci cand valoarea publica totala a proiectelor depuse de la inceputul sesiunii avand un punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective ajunge la 150% din nivelul alocarii sesiunii, cu exceptia primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapa de depunere, cand depunerea proiectelor se realizeaza indiferent de nivelul plafonului”, precizeaza AFIR, intr-un comunicat.

Potrivit Ghidului solicitantului, conditiile minime de accesare sunt:

 • solicitantul trebuie sa fie beneficiar eligibili si sa prezinte un Plan de afaceri (PA);
 • proiectul trebuie sa se incadreze in cel putin unul dintre tipurile de activitati sprijinite;
 • sediul social si punctul de lucru, precum si activitatea, trebuie sa fie situate in spatiul rural;
 • implementarea PA trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

In maximum 33 de luni de la depunerea Cererii de finantare, solicitantul trebuie sa dovedeasca desfasurarea activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minim 30% din valoarea primei transe.

2.   Submasura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole:

Potrivit calendarului lansarii sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2021, disponibil pe site-ul MADR, in data de 2 noiembrie a fost fi lansata si submasura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole.

Referitor la SM 6.4, programul vizeaza un sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in zonele rurale. Ajutorul nerambursabil va fi de pana la 200.000 de euro (se va acoperi 70% sau 90% din cheltuielile eligibile, sprijinul mai mare fiind pentru activitatile de productie).

Conditii minime de accesare:

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili si sa demonstreze capacitatea de a asigura cofinantarea;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de activitati sprijinite prin submasura (conform listei de coduri CAEN eligibile);
 • Proiectul trebuie sa se desfasoare in spatiul rural;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie demonstrata prin documentatia tehnico-economica;
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;

Perioada de implementare a proiectului este de maximum trei ani si include controlul implementarii corecte, precum si plata ultimei transe si nu va depasi 31 decembrie 2025.

Nu sunt eligibile cheltuielile specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor si nici cheltuielile pentru infiintare de pensiuni, agropensiuni si hoteluri.

De asemenea, dosarele de inscriere (ce cuprind cererea de finantare, planul de afaceri si alte documente cerute de AFIR) se transmit online si este recomandata folosirea semnaturii electronice.

Activitatile acoperite de program sunt, in esenta, activitatile de productie, activitatile mestesugaresti, activitatile turistice, furnizarea de servicii sociale sau servicii pentru populatie, dar si fabricarea de peleti si brichete din biomasa.

Pot cere finantarea microintreprinderile si intreprinderile mici existente si nou-infiintate din mediul rural. Ca forma juridica, solicitantii pot fi PFA, intreprindere individuala, intreprindere familiala, SA, SRL sau cooperativa agricola, printre altele.

Conform Ghidului solicitantului, principiile de selectie a proiectelor sunt:

 • Diversificarea activitatii agricole a fermelor catre activitati neagricole;
 • Prioritizarea serviciilor medicale (inclusiv stomatologice si sanitar – veterinare);
 • Principiul prioritizarii proiectelor care includ actiuni de digitalizare pentru eficientizarea activitatii;
 • Prioritizarea proiectelor care includ actiuni de protectie a mediului;
 • Prioritizarea activitatilor de productie;
 • Stimularea activitatilor turistice si/ sau de agrement si/ sau unitati de alimentatie publica in zonele cu potential turistic ridicat;
 • Derularea activitatilor anterioare ca activitate generala de management a firmei;
 • Prioritizarea solicitantilor care nu au beneficiat de finantare in perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, sM 6.4 si similara sM 19.2);
 • Maturitatea proiectului – in sensul documentatiei depuse.

Mentionam ca prin SM 6.4 se urmareste stimularea mediului de afaceri din mediul rural, cresterea numarului de activitati neagricole desfasurate in zonele rurale, dar si dezvoltarea activitatilor neagricole existente sau crearea de locuri de munca.

Baza legala:

 • https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole
 • https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole