Decontare concedii medicale

Ordonanta de urgenta (OUG) 74/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu privire la acordarea concediilor medicale a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.645 din data de 30 iunie 2021.

Astfel, actul normativ recent publicat, va majora sanctiunile aplicate angajatorilor care nu platesc indemnizatiile datorate salariatilor in termenul legal, refuza nejustificat plata indemnizatiilor, platesc eronat indemnizatiile, nu gestioneaza numarul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat si pe fiecare afectiune sau nu pun la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea verificarii modului de determinare a indemnizatiilor suportate din FNUASS.

Precizam ca aceste majorari de amenzi prevazute de OUG 74/2021 vor fi aplicate dupa data de 1 august.

Mentionam ca OUG 74 vizeaza si modificari ce tin de obligatiile salariatilor legate de concediile medicale. Astfel, se vor introduce, din august, sanctiuni pentru cei ce-si desfasoara activitatea la mai multi angajatori si care, in aceeasi perioada, duc certificate de concediu medical doar la unul dintre acestia, lucrand in continuare la celalalt sau ceilalti angajatori. Cei care vor face asta vor risca amenzi de pana la 2.000 de lei, de la 1 august.

Mai mult decat atat, de anul viitor, cererile de restituire insotite de documentele justificative trebuie depuse in maximum 90 de zile de la data primirii, in caz contrar, sumele vor fi respinse definitiv de la plata si nu vor mai fi decontate din bugetul FNUASS. Exista si in prezent obligatia ca cererile de restituire a indemnizatiilor sa se depuna in decursul a 90 de zile, insa nu sunt prevazute penalitati sau sanctiuni pentru nerespectarea acestui termen.

Acelasi termen este prevazut si pentru remedierea cauzelor care au dus la o respingere de catre casele de asigurari sociale a cererilor depuse de catre angajatori. Depasirea celor 90 de zile va duce la respingerea definitiva a cererilor.

Este important de mentionat faptul ca termenul se calculeaza incepand cu data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza indemnizatiile (asiguratilor) de asigurari de sanatate.

Actul normativ prevede ca daca angajatorii nu au depus pana la 1 august 2021 o noua cerere de restituire insotita de documentele care dovedesc remedierea problemelor care au dus la respingerea initiala a cererilor de restituire a indemnizatiilor vor avea timp sa o faca pana la data de 31 decembrie 2021.

Sumele inscrise in cererile de restituire ce vor fi depuse peste aceasta data vor fi respinse definitiv de la plata si nu vor mai fi decontate din bugetul FNUASS.