Declaratia privind beneficiarii reali

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a publicat, pe website-ul propriu, formularul pe care firmele trebuie sa il utilizeze pentru a indica beneficiarul real – “Declaratia privind beneficiarii reali”:

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf

Modelul formularului mentionat mai sus va fi folosit pentru aplicarea obligatiilor stabilite in iulie de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului […], obligatii care impun oricarei firme sa arate cine este beneficiarul real din spatele acesteia, adica cine beneficiaza de tranzactiile facute de firma respectiva.

Este foarte important de mentionat ca nerespectarea acestei obligatii atrage sanctiuni intre 5.000 si 10.000 de lei.

Precizam ca exista insa o perioada de tranzitie care va permite firmelor deja infiintate sa depuna formularul pana la 21 iulie 2020. Aceasta perioada de tranzitie se aplica doar firmelor care existau, deja, la momentul intrarii in vigoare a legii (iulie 2019).

Pentru cele inmatriculate dupa intrarea in vigoare a noii legi, nu va fi acceptata inmatricularea lor, fara furnizarea acestor informatii despre beneficiarii reali.

Potrivit Legii nr.129/2019, orice persoana juridica ce are „obligatia de inmatriculare in registrul comertului” trebuie sa furnizeze la ONRC informatiile relevante cu privire la beneficiarul real. Exceptie fac regiile autonome, companiile si societatile nationale.

In acest context, firmele se vor folosi de formularul mentionat mai sus si vor trebui sa dea detalii despre „persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect”.

Precizam faptul ca, potrivit art. 4, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

In cazul societatilor prevazute in Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, notiunea de beneficiar real include cel putin:

  1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mari pentru a-i asigura controlul ori prin participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comertului ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%;
  2. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1 si prezentul punct;

Pe deasupra, daca nu poate fi identificat un beneficiar real conform criteriilor de mai sus, se vor da informatii legate de persoana sau persoanele fizice care asigura conducerea firmei.

Atentie! Acest lucru nu se aplica decat societatilor care nu sunt listate la bursa sau pe alte piete reglementate, unde exista cerinte de publicitate sporite.