Declaratia A4200 – precizari importante

Declaratia A4200 care contine datele inregistrate de casele de marcat trebuie depusa pana pe 20 a lunii urmatoare celei de raportare.

Datele inregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale pana la momentul realizarii conectarii lor la ANAF vor fi transmise de operatorii economici prin depunerea declaratiei A4200 pana pe 20 a lunii urmatoare celei de raportare.

Dupa momentul conectarii aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic datele inregistrate de acesta se vor transmite automat , dupa generarea raportului Z de inchidere zilnica, fara a mai fi necesara transmiterea declaratiei A4200.

Reaminrim faptul ca termenele limita de conectare pentru aparatele de marcat electronice fiscale sunt:

  • 06.2021, pentru aparatele de marcat electronice fiscale detinute de operatorii economici incadrati in categoria marilor contribuabili;
  • 11.2021, pentru aparatele de marcat electronice fiscale detinute de operatorii economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii.

Toate categoriile de contribuabili se puteau conecta incepand cu 31.03.2021.

In conditiile in care, operatorul economic detinator de AMEF, a primit prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual (SPV), situatia ce cuprinde informatii cu privire la erorile identificate si fisierele ce contin date fiscale care nu au putut fi transmise de la aparatul de marcat electronic fiscal la sistemul informatic, si a constatat ca exista fisiere identificate ca fiind netransmise acesta va intreprinde demersurile necesare in vederea transmiterii datelor prin intermediul de declaratiei A4200, in conformitate cu prevederile art.2 din OpANAF nr.627/2018.

Precizam ca, in situatia in care contribuabilii utilizeaza AMEF instalate in zone nedeservite de retele de comunicare electronice, au obligatia completarii si transmiterii declaratiei prevazute in Anexa 2 la OpANAF nr.435/2021 è F4110.

Declaratia (F4110) se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie pe site-ul ANAF in sectiunea Servicii online – Descarcare Declaratii si se depune in format PDF, cu fisier XML atasat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Potrivit unui comunicat al ANAF, institutia reaminteste operatorilor economici, utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii faptul caau obligatia de a asigura conectarea la distanta a acestora, cu respectarea termenelor stabilite la art. 3 alin. (1) lit. b) din OpANAF nr.435/25.03.20211

Asa cum am precizat mai sus, termenul limita de conectare a AMEF detinute de operatorii economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii este 30.11.2021.

Nerespectarea obligatiei de a asigura conectarea la distanta a AMEF, in vederea transmiterii de date fiscale catre ANAF, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 8.000 si 10.000 lei, in conformitate cu prevederile art.10 lit.ff), coroborate cu prevederile art. 1 alin.(1) lit.j), din OUG nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ulterior realizarii conectarii la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul economic detinator al aparatului de marcat, poate verifica prin intermediul Spatiului Privat Virtual, eventualele mesaje pe care sistemul informatic le poate transmite referitoare la disfunctionalitatile transmiterii fisierelor de la aparatele de marcat electronice fiscale la sistemul informatic, conform prevederilor art. 2 alin (2) din OpANAF nr. 435/2021.

ANAF precizeaza ca prevederile art.3 si art. 4 din OPANAF nr.627/2018 cu privire la completarea si transmiterea „Declaratiei privind aparatele de marcat electronice neutilizate” –F4109, raman aplicabile inclusiv pentru aparatele de marcat electronice fiscale conectate la sistemul informatic.

Astfel, conectarea AMEF la sistemul informatic al ANAF va presupune renuntarea la anumite declaratii care se depun periodic de catre contribuabili avand ca efect o simplificare a obligatiilor declarative, in eventualitatea realizarii cu succes a procesului si transmiterii datelor complete.

Baza legala:

  • Ordinul ANAF nr.627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), dupa caz, respectiv cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
  • Ordinul ANAF 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
  • Ordinul ANAF 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevazute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fisierelor prevazute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, precum si categoriile de URL-uri utilizate in schimbul de informatii cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
  • anaf.ro