Aplicarea Codului de procedura fiscala in cazul unor fapte penale

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.703 din data de 15 iulie 2021 a fost publicat Ordinul ANAF nr.1071 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

Prin intermediul documentului, se oficializeaza procedura prin care inspectorii ANAF vor sesiza organele de urmarire penala cand, in timpul actiunilor de control derulate, constata ca au fost savarsite infractiuni.

Practic, inspectia fiscala nu se mai poate finaliza cu o decizie de impunere atunci cand personalul de control al ANAF identifica posibile infractiuni. In cazurile de acest fel, inspectorii trebuie sa sesizeze organele penale, conform unei proceduri oficializate recent de catre ANAF.

Procedura privind aplicarea prevederilor art.131 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala are ca scop definirea actiunilor ce trebuie efectuate de organele de inspectie fiscala, in situatia in care in cadrul unei actiuni de inspectie fiscala se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale si pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132 din acelasi act normativ.

Mentionam ca art.131 alin.(1) din Codul de procedura fiscala prevede ca rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile organului de inspectie fiscala din punctul de vedere faptic si legal si consecintele lor fiscale, cu exceptia cazurilor in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspectiei fiscale, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132.

Pana la punerea in miscare a actiunii penale, rolul organelor de control este sa recunoasca toate caracteristicile unei infractiuni in timpul unei inspectii fiscale, astfel incat de indata ce recunoaste o fapta penala, sa parcurga etapele procedurii descrise in Ordinul 1071/2021 ce are ca finalitate sesizarea organelor de urmarire penala.

Pentru a putea fi luata in considerare, orice sesizare trebuie sa cuprinda obligatoriu anumite elemente, asa cum sunt prevazute in Codul de procedura penala, la articolul 289 si la articolul 290:

 • numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), calitatea si domiciliul petitionarului
 • pentru persoane juridice: denumirea, sediul, codul unic de inregistrare (CUI), codul de identificare fiscala (CIF), numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar,
 • indicarea reprezentantului legal ori conventional,
 • descrierea faptei care formeaza obiectul plangerii, precum si
 • indicarea faptuitorului si a mijloacelor de proba, daca sunt cunoscute.

Conform Ordinului 1071/2021, aceasta procedura presupune derularea a 5 (cinci) actiuni, astfel:

 • incheierea, in cadrul unei actiuni de inspectie fiscala, a unui proces-verbal, in conditiile prevazute la art. 132 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

In situatia in care se constata ca exista indicii privind savarsirea unei infractiuni in legatura cu situatii de fapt ce intra in competenta lor de constatare, organele de inspectie fiscala intocmesc proces-verbal, ce va fi inaintat organelor judiciare competente impreuna cu materialele documentare anexate.

Procesul-verbal incheiat de organele de inspectie fiscala, in conditiile art.132 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie act de sesizare si sta la baza documentatiei de sesizare a organelor de urmarire penala.

In sustinerea constatarilor, la procesul-verbal vor fi anexate, dupa caz, copii de pe documente justificative, registre, balante de verificare, declaratii fiscale, situatii privind starea de fapt constatata si efectele acesteia. In situatia in care documentele sau actele sunt considerate fictive sau asupra carora exista suspiciuni ca sunt fictive, precum si cand exista indicii privind modificarea, sustragerea sau distrugerea lor de catre cei interesati, documentele sau actele se anexeaza in copie certificata de echipa de inspectie fiscala, la procesul-verbal.

 • stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor, dupa caz, precum si a perioadelor impozabile pentru care au fost facute constatari inscrise in procesul-verbal;

Echipa de inspectie fiscala va analiza constatarile inscrise in procesul-verbal incheiat in conditiile art.132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si va stabili care sunt impozitele, taxele, contributiile, precum si perioadele impozabile a caror baza de impozitare este influentata de constatarile efectuate.

 • intocmirea, avizarea si aprobarea referatului pentru justificarea neintocmirii raportului de inspectie fiscala sau pentru justificarea intocmirii raportului de inspectie fiscala doar pentru anumite taxe, impozite;

Referatul va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

 • datele de identificare ale contribuabilului la care se desfasoara actiunea de inspectie fiscala (denumire, adresa domiciliului fiscal, reprezentant legal, cod de inregistrare fiscala etc.);
 • numarul si data avizului de inspectie fiscala comunicat contribuabilului;
 • data inceperii inspectiei fiscale;
 • impozitele, taxele, contributiile si perioadele impozabile aferente cuprinse in avizul de inspectie fiscala comunicat contribuabilului;
 • numarul si data procesului-verbal incheiat la contribuabilul in cauza, in conditiile prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sinteza analizei efectuate conform actiunii 2, din care sa rezulte in mod clar, argumentat care sunt impozitele, taxele, contributiile si perioadele impozabile avizate care sunt influentate de constatarile din procesul-verbal;
 • propuneri pentru finalizarea actiunii de inspectie fiscala, respectiv pentru intocmirea raportului de inspectie fiscala sau pentru neintocmirea acestuia.
 • instiintarea contribuabilului la care a fost in derulare o actiune de inspectie fiscala in legatura cu neintocmirea raportului de inspectie fiscala sau in legatura cu intocmirea unui raport de inspectie fiscala doar pentru anumite taxe, impozite, contributii;
 • inscrierea in evidenta speciala a datelor si informatiilor referitoare la contribuabilul la care a fost in derulare o actiune de inspectie fiscala pentru care nu s-a intocmit raport de inspectie fiscala sau la care s-a intocmit raport de inspectie fiscala doar pentru anumite taxe, impozite, contributii etc.care a stat la baza unei sesizari penale.

Pentru monitorizare, urmarire si dispunere de masuri se va organiza, la nivelul fiecarui organ teritorial de inspectie fiscala, o evidenta speciala a datelor si informatiilor referitoare la contribuabilul la care a fost in derulare o actiune de inspectie fiscala pentru care nu s-a intocmit raport de inspectie fiscala sau la care s-a intocmit raport de inspectie fiscala doar pentru anumite taxe, impozite, contributii si anumite perioade impozabile, dupa caz, din cele cuprinse in avizul de inspectie fiscala, fapt generat de incheierea unui proces-verbal in conditiile art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care a stat la baza unei sesizari penale. Evidenta speciala poate fi organizata si utilizand mijloace electronice.

Evidenta speciala va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

– datele de identificare ale contribuabilului la care s-a desfasurat actiunea de inspectie fiscala (denumire, adresa domiciliului fiscal, reprezentant legal, cod de inregistrare fiscala etc.);

– echipa de inspectie fiscala care a efectuat actiunea;

– numarul si data avizului de inspectie fiscala comunicat contribuabilului;

– numarul si data ordinului/ordinelor de serviciu;

– data inceperii inspectiei fiscale;

– impozitele, taxele, contributiile si perioadele impozabile aferente cuprinse in avizul de inspectie fiscala comunicat contribuabilului;

– numarul si data procesului-verbal incheiat la contribuabilul in cauza, in conditiile prevederilor art. 132 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

– numarul si data raportului de inspectie fiscala incheiat la contribuabil, dupa caz;

– impozitele, taxele, contributiile si perioadele impozabile aferente, pentru care nu s-a intocmit raport de inspectie fiscala si pentru care vor fi aplicabile prevederile privind suspendarea, in conditiile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, a termenului de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili creante fiscale, prevazut la art. 110 din acelasi act normativ;

– numarul si data referatului intocmit potrivit actiunii 3.

Conform actului normativ publicat, procedura e aplicabila din 15 iulie 2021.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 1071/2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;
 • Codul de Procedura Penala, cu modificarile si completarile ulterioare.