Acordare zile libere parinti 2021

In data de 04.10.2021 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 945 Ordonanta de Urgenta nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit acestei ordonante, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice,  care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, se acorda unuia dintre parinti zile libere platite pentru supravegherea copiilor, precum si pentru parinti care au in intretinere copii sau adulti cu handicap cuprinsi intr-o forma de invatamant, respectiv inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie anteprescolara.

Prevederile  prezentei ordonante se aplica pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2021-2022, fara a se include vacantele.

Masura se aplica parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • au copii cu varsta de pana la 12 ani inclusiv, precum si  pentru parintii care au in intretinere copii sau adulti cu handicap cuprinsi intr-o forma de invatamant, respectiv inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie anteprescolara;
 • celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere;
 • locul de munca ocupat nu permit munca la domiciliu sau telemunca;
 • au copii cu handicap grav nescolarizat, doar in situatiile in care activitatea serviciului de zi este limitata sau suspendata prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Beneficiaza de prevederile acestei ordonante si unul dintre parintii copiilor cu varsta de pană la 18 ani inscrisi in cadrul unor unitati de invatamant, daca se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii, cu conditia ca celalat parinte sa nu benefizieze la randul sau, de zile libere:

 • face parte dintr-o grupa de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severa, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilitati, tratament imunosupresiv sau alte afectiuni cronice;
 • face parte dintr-o grupa de risc, respectiv este diagnosticat cu afectiuni asociate cu imunodepresie moderata sau severa, a suferit un transplant, prezinta afectiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite sau urmeaza alte tipuri de tratamente imunosupresoare;
 • locuieste impreună cu o persoana diagnosticata cu afectiuni asociate cu imunodepresie moderata sau severa, a suferit un transplant, prezinta afecţiuni oncologice in tratament imunosupresor, imunodeficiente primare sau dobandite sau urmeaza alte tipuri de tratamente imunosupresoare.

Masura NU se aplica in cazul in care unul dintre parinti se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 • se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
 • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflati in intretinere;
 • se afla in concediu de odihna/concediu fara plata;
 • are raportul de munca suspendat pentru somaj tehnic;
 • nu realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit.

Pentru acordarea zilelor libere, parintele va depune la angajator  o cerere insotita de declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte, o copie a certificatului/certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor, precum si, daca este cazul de o copie a certificatului de incadrare in grad de handicap al copilului ori adultului in varsta de pana la 26 de ani si de o adeverinta eliberata de medicul de familie/medicul specialist pentru copii cu varsta de pana in 18 ani, care sufera de afectiunile mentionate mai sus, si de o copie a deciziei conducerii unitatii/institutiei de invatamant, dupa caz.

Declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte va contine elemente din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere, ca nu are contractul de munca suspendat si nu se afla in una dintre situatiile prevazute mai sus, pentru care masura nu se aplica.

Modelele de cereri/declaratii vor fi publicate in curand si vom reveni cu informare in acest sens.

Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste de catre angajator si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (nu mai mult de 4.035 lei).

Indemnizatia este supusa impozitarii si platii contributiilor de asigurai sociale (CAS, CASS si CAM).

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentand indemnizatia neta, incasata efectiv de parinte.

Impozitele si contributiile de asigurari sociale aferente indemnizatiei se se suporta de catre angajator.

Pentru aceste indemnizatii nu se vor acorda si alte facilitati fiscale si nu se va putea dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizaţiilor respective, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Constituie contraventie refuzul angajatorului de a acorda zilele libere si se sancţionează cu amendă intre 1.000 şi 2.000 lei pentru fiecare persoana pentru care refuza acordarea zilelor libere, fara a depasi valoarea cumulata de 20.000 lei.