Constatările în urma inspecției fiscale efectuate la o societate cu obiect de activitate „Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi”

Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi – cod CAEN 4931.

Perioada verificată:

01.01.2016-31.03.2022 pentru TVA;

01.01.2016-31.12.2020 pentru impozit pe profit.

Principalele constatări ale organelor de inspecție fiscală au fost:

Societatea verificată nu a prezentat organelor de inspecție fiscală și alte documente care pot justifica scutirea de TVA a livrărilor efectuate, deși documentele de transport (CMR) au înscris ca destinație și tocul de livrare diverse toatele din statele membre X și Y, nu s-a confirmat în mod clar reabilitarea acestor transporturi, locul de destinație sau tocul de descărcare a mărfurilor nefiind prevăzute nici în contract.

Practic, societatea a utilizat ca documente justificative pentru aplicarea scutirii de taxă, facturi și CMR-uri semnate de beneficiari (cu mențiuni eronate). Ceea ce privește livrarea bunurilor ca fiind efectuate în statele membre X și Y – în condițiile care transportatorul a declarat faptul că nu a transportat niciodată mărfurile către aceste destinații).

Astfel, organele de inspecție fiscală au constatat că societatea X S.R.L. nu a justificat cu documente echivale scutirea de TVA pentru livrările efectuate către clienții din statele membre X și Y, ca urmare pentru livrările efectuate de către operatorii români, în beneficiul clienților din cele două state neputând fi aplicate scutiri de TVA conform prevederilor legale, fiind stabilită TVA colectată suplimentar în sumă totală de x lei.

De asemenea, în trimestrul I-2020 societatea a aplicat în mod eronat prevederile O.U.G. nr. 33/2020, art.1, alin.(1), tit.b) prin care a calculat bonificația de 10% asupra impozitului pe profit datorat pentru trimestrul I-2020, condiția pentru a beneficia de bonificație fiind ca impozitul pe profit pentru trimestrul I-2020 să fie achitat până la data de 25.04.2020 inclusiv, din verificarea efectuată rezultând că impozitul pe profit în sumă de x lei nu a fost achitat în termenul prevăzut.

În consecință, organele de inspecție fiscală au constatat că societatea verificată nu are dreptul de a beneficia de bonificația de 10%, astfel că suma de x lei reprezintă impozit pe profit neatreat și neachitat, stabilit suplimentar de organul de control, pentru anul fiscal 2020.

Sursa: ANAF