Constatările în urma inspecției fiscale efectuate la o societate cu obiect de activitate „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”

Constatările în urma inspecției fiscale efectuate la o societate cu obiect de activitate „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” (CAEN 4120), pentru perioadele:

01.07.2021-31.12.2021 – Impozit pe profit;

04.09.2020-31.10.2022 – Taxa pe valoarea adăugată;

13.07.2020-31.10.2022 – Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariitor și contribuții sociale.

Prin constatări ale organelor de inspecție fiscală, au fost:

Au fost constatate deficiențe atât în ceea ce privește modul de stabilire a bazei de impozitare, cât și modul de calcul și declarare a impozitului pe profit, respectiv, societatea verificată nu a determinat corect impozitul pe profit înregistrat în contabilitate, majorând eronat impozitul pe profit decontat cu suma totală de 90.780 lei.

În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, pentru perioada 04.09.2020 – 31.10.2022, organitele de inspecție fiscală au constatat că societatea verificată nu a declarat corect TVA de plata și/sau TVA de recuperat, rezultând o diferență suplimentară de plată în suma de x lei.

Din analiza statelor de plată și documentelor de evidență contabilă, organele de inspecție fiscală au constatat că, pentru perioada 13.07.2020-30.06.2022, societatea verificată nu a calculat și înregistrat în evidența contabilă, și nu a declarat la organul fiscal teritorial impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariitor, deoarece a acordat facilități fiscale pentru angajați din domeniul construcțiilor, în baza prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificată prin O.U.G. nr. 43/12.06.2019 și în conformitate cu articolul 60, pct. 5 coroborat cu articolul 76 alin.(1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Principala activitate desfășurată de S.C. X S.R.L. a constat în prestarea de servicii intracomunitare reprezentând lucrări de construcții și/sau reparații pentru diverși beneficiari cu sediul în stat membru X.

Astfel, organitele de inspecție fiscală au procedat la recalcularea contribuțiilor sociale și a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariitor, urmare aplicată codului tegalelor de contribuții și impozit datorat pe veniturile din salarii, fără acordarea facilităților din domeniul construcțiilor și au stabilit pentru perioada iulie 2020-iunie 2022 obligații suplimentare.”

 

Sursa: ANAF