Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Fabricarea subansamblurilor electronice (module)”

S.C. X S.R.L. are ca obiect de activitate „Fabricarea subansamblurilor electronice (module)”, cod CAEN 2611.

Perioada verificată: 01.01.2019-31.12.2021 impozit profit.

Principalele constatări ate organelor de inspecţie fiscală au fost:

Urmare acţiunii de inspecţie fiscală s-a constatat că S.C. X S.R.L. a derulat în perioada verificată 01.01.2019 – 31.12.2021 tranzacţii cu companii afiliate, reprezentând achiziţii şi livrări de bunuri, prestări de servicii, plăţi de dobânzi.

Pe baza situaţiilor financiare şi a informaţiilor puse la dispoziţie de contribuabil organele de inspecţie fiscală au procedat la identificarea tranzacţiilor cu afiliatii, precum şi la analiza naturii/cuantumului acestora.

S-a constatat că, valoarea totală anuală a tranzacţiilor inregistrate de societate cu persoane afiliate depăşeste nivelul valoric al pragului de semnificaţie stabilit pentru contribuabilii mari la art.2 alin. (1) din OPANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţillor, termenele pentru intocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare la estimare a preţurilor de transfer.

Astfel, organele de inspecţie fiscală au procedat la ajustarea cheltuielilor din exploatare impozabile (pentru activitatea de producţie), cu scopul de a obţine o profitabilitate (marja netă de adaos comercial) la valoarea medianei indicatorului selectat, calculată pentru societăţile independente comparabile, in baza art. 7, atin.(1), art.9 din Ordin nr. 442 din 22 ianuarie 2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru intocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare la estimare a preţurilor de transfer, indicator de profitabilitate stabilit de societate prin Dosarul preţurilor de transfer 2021 „X RO S.R.L. Studiu de comparabilitate întocmit pentru activitatea de producţie contractată „.

Sursa: ANAF