Constatari inspectie fiscala la un PF care are ca obiect de activitate „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”

P.F. X, are ca obiect de activitate „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, cod CAEN 4120.

Perioada verificată a fost:

01.01.2018 – 31.12.2022 impozit pe venit aferent declaraţiei unice – 01.01.2018 – 31.12.2022 – CASS aferent dectaraţiei unice

– 01.01.2018 – 30.06.2022 – TVA

Principalele constatări ale organelor de inspecţie fisca[ă:

Contribuabilul verificat nu a depus dectaraţiile unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru intreaga perioadă supusă verificării, respectiv 01.01.2018 31.12.2022, nu a ţinut evidenţa contabilă şi registrele de contabititate obligatorii (Registrul Jurnal de incasări şi plăţi, Registrul inventar).

De asemenea, organele de inspecţie fiscată au constatat că P.F. X a solicitat eliberarea unui număr de 21 de autorizaţii de construire, în vederea construirii unor imobile toate având destinaţia „Casă de locuit în regim de înălţime P”.

In urma verificării documentelor puse la dispoziţia organelor de control, pentru activitatea de tranzacţii imobiliare desfăşurată ca persoană fizică fără să fie inregistrată fiscal, în baza prevederitor art. 11, alin.1(1), ale art.68, alin.1, alin 4, lit a din din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi comptetările ulterioare, s-a stabilt suplimentar impozit pe venit in sumă de x lei.

De asemenea, ca urmare a stabilirii diferentei de venit net, s-au stabilit obligatii fiscale suplimentare privind contributia de asigurari sociale de sanatate in suma de x lei. In ceea ce priveste TVA, diferentele stabilite in urma inspectiei fiscale provin din neinregistrarea contribuabilului in scopuri de TVA la depasirea plafonului in luna iulie 2019.

S-a stabilit o diferenta de TVA in suma totala de x lei, aferenta unei baze impozabile de x lei.

Sursa: ANAF