Regulamentul de organizare si functionare (ROF)

Ce este Regulamentul de Organizare si Functionare?

Regulamentul de Organizare si Functionare reprezinta actul intern unilateral al angajatorului prin care acesta isi stabileste organizarea si functionarea societatii.

Nu are o reglementare proprie in legislatie, este un drept al angajatorului de a-si organiza unitatea, nu are obligativitate.

Regulamentul de Organizare si Functionare cuprinde dispozitii referitoare la structura societatii, la atributiile departamentelor existente, la relatiile functionale dintre acestea dar si cu privire la relatiile cu structurile ierarhice superioare din unitate. El cuprinde organigrama societatii si structura functionala a acesteia.

Se poate spune despre Regulamentul de Organizare si Functionare ca este manualul organizarii societatii si este format din doua sectiuni:

Prima sectiune cuprinde datele de identificare ale firmei, profilul si obiectul de activitate, organigrama generala, precum si organismele de management existente. 

 Cea de a doua sectiune cuprinde detalierea principalelor subdiviziuni organizatorice ale firmei (departamente, compartimente, servicii si birouri). 

ROF se refera mai putin la raportul dintre angajator și salariati si vizeaza mai mult structura interna a unitatii angajatoare. 

Prin ROF se stabileste structura generala a unitatii, compartimentele de lucru (atelier, birou, serviciu, departament etc.) si competentele lor, relatiile dintre ele si raporturile cu managementul persoanei juridice respective, circuitul intern al documentelor, etc.

Toate acestea se concretizeaza in organigrama unitatii.

 Actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare trebuie sa se realizeze ori de cate ori apar modificari in structura societatii. Pentru actualizare se pot folosi aceleasi documente de lucru ca si la intocmire.

Structura organizatorica a persoanei juridice este constituita din ansamblul persoanelor si subdiviziunilor astfel organizate incat sa asigure buna functionare si realizarea obiectivelor propuse.