Constatari inspectie fiscala persoana fizica cu incasari din vanzari deseuri

Perioada verificata a fost: 01.01.2019-31.12.2021.

Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala:

Sumele corespunzatoare incasarilor obtinute de catre persoana fizica X in contul sau personal, au provenit din vanzarea de deseuri (cupru, aluminiu, otel inoxidabil, alama, baterie cu plumb, etc.) pe teritoriul statului membru X. Constatandu-se caracterul de continuitate al activitatii desfasurate, organele de inspectie fiscala au stabilit ca acesta devine persoana impozabila in conformitate cu art. 269, all. (1) si (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Din consultarea bazei de date a ANAF, organele de inspectie fiscala au constatat ca persoana fizica X nu a depus declaratia unica pentru veniturile realizate din strainatate.

Urmare aspectelor constatate, organele de inspectie fiscala au stabilit suplimentar obligatii fiscale In suma totala de x tel din care:

– impozitul pe veniturile din activitati independente x lei;

– contributia de asigurari sociale de sanatate x lei;

– contributia de asigurari sociale de stat x lei.

Sursa: ANAF