Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Distributia combustibililor gazosi, prin conducte”

S.C. X S.A., are ca obiect de activitate „Distributia combustibililor gazosi, prin conducte”, cod CAEN 3522.

Perioada verificata: 01.05.2018-31.12.2021.

Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:

– neadmiterea la deducere a cheltuielilor cu serviciile de consultanta;

– neadmiterea la deducere a cheltuielii cu tariful fix/remuneratia achitata, organele de inspectie fiscala constatand ca tariful fix s-a facturat in baza unui contract care nu indeplineste conditille unui contract de abonament privind prestarea serviciilor;

– societatea verificata nu a realizat plata unor servicii turistice, ci a efectuat plata catre angajati a unor sume de bani, fara a detine facturi, documente, contracte incheiate in nume propriu, pentru a justifica sumele inregistrate cu titlu de cheltuieli;

– neadmiterea la deducere a cheltuielilor cu serviciile de audit prestate in beneficiul grupului; cheltuieli nedeductibile aferente deducerilor de provizioane nejustificate;

– neadmiterea la deducere a cheltuielilor cu serviciile X pentru care societatea nu a dovedit prestarea in scopul activitatii proprii;

– declararea cu intarziere a TVA ajustatd;

– organele de inspectie fiscala au stabilit TVA suplimentara aferenta serviciilor pentru care societatea nu a justificat finalitatea prin prisma activitatii desfasurate si nici cuantumul sumelor facturate. Astfel, TVA in suma totala de x lei aferenta facturilor emise in perioada 01.01.2018 – 28.02.2019 de catre S.C. Y S.R.L. reprezinta TVA nedeductibila, nefiind aferenta unor servicii prestate in beneficiul societatii verificate;

– societatea nu a indeplinit conditia pentru exercitarea deductibilitatii TVA referitoare la detinerea unei facturi pentru servicii prestate in beneficiul sau. Societatea verificata nu a dovedit obiectivitatea serviciilor pentru activitatea sa proprie, si nici scopul in care aceste servicii i-au fost facturate siesi de catre societatea de audit si nu catre Grupul Y Romania, organele de inspectie fiscal constatand ca aceasta nu pot demonstra ca serviciile au fost realizate in scopul activitatii sale economice.

Aceasta nu a justificat nici finalitatea serviciilor care i-au fost facturate, ca urmare, TVA In sums de x lei aferenta serviciilor de audit prestate in beneficiul grupului nefiind deductibila.

Societatea verificata avea obligatia de a calcula, retine si declara contributiile datorate pentru platile efectuate catre angajati in scopul achizitionarii de catre acestia a biletelor de odihna si tratament, reprezentand avantaje de natura salariala.

Organele de inspectie fiscata au stabilit contravatoarea bitetelor de odihna si tratament achitate de societate in baza facturilor emise pe numele angajatitor, ca fiind avantaj de natura salariala pentru care avea obligatia de a calcula, declara si achita impozit pe veniturile din salarii’ si contributiile sociale aferente.

Sursa: ANAF