Constatari inspectie fiscala la o societate care are ca obiect de activitate „Activiati hidrotehnice”

 S.C. X Sucursala X, are ca obiect de activitate „Activiati hidrotehnice”, cod CAEN 4291.

Perioada verificata: – 01.01.2022 – 30.09.2023.

Principalele constatari ale organelor de inspectie fiscala au fost:

S.C. X din statul X prin activitatea desfasurata in Romania a generat un sediu fix, intrucat prestarile de servicii impozabile au fost efectuate regulat prin intermediut S.C. X Sucursala X, aceasta detinand suficiente resurse tehnice si umane pe care le-a utilizat cu regularitate pentru prestarea serviciilor ce fac obiectut contractului nr. -428.05.2021.

S.C. X din statut X avea obligatia inscrierii pe facturile emise a codului de TVA al sediului fix din Romania declarat (RO — ) prin care s-a desfasurat activitatea si avea obligatia colectarii taxei pe valoarea adaugata in cota de 19%, operatiunile fiind taxabile in Romania conform prevederilor art.307, atin.(1 ), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, organele de inspectie fiscala au stabilit ca pentru perioada 01.01.2022-30.09.2023, societatea verificata, respectiv S.C. X Sucursala X avea obligatia colectarii unei taxe pe valoarea adaugata in suma totala de x lei.

Sursa: ANAF