Campanie Inspectia Muncii – 2024

Inspectia Muncii deruleaza o campanie de constientizare a reglementarilor legale in vigoare. In continuare va prezentam cateva dintre aspectele ce trebuie avute in vedere de catre angajatori in scopul asigurarii unei bune desfasurari a relatiilor de munca:

 • Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa si inmanarea unui exemplar salariatului, ii revine angajatorului.
 • Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in Registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite Inspectoratului Teritorial de Munca cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.
 • O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Neindeplinirea acestei conditii atrage nulitatea contractului individual de munca.
 • Perioada de proba se desfasoara dupa incheierea contractului individual de munca. Pe durata executarii contractului de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba. Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, raportul de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
 • Durata timpului de munca:
  • Norma intreaga – 8 ore pe zi (timp de 5 zile) si de 40 ore pe saptamana;
  • Durata maxima – 48 ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare;
  • Repausul intre doua zile de munca nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive;
  • Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore trebuie sa fie urmata de o perioada de repaus de 24 ore.
 • Munca suplimentara este munca prestata, cu acordul salariatului, in cursul saptamanii de lucru si se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. In situatia in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, este obligatoriu acordarea unui spor de cel putin 75% din salariul de baza, corespunzator duratei acesteia.
 • Munca de noapte este munca prestata intre orele 22:00 – 6:00. Angajatorul care utilizeaza in mod frecvent munca de noapte este obligat sa informeze Inspectoratul Teritorial de Munca.
 • Repausul saptamanal este de 48 ore consecutive, de regula sambata si duminica. Repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile, caz in care este obligatoriu acordarea unui spor la salariu.
 • Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat, cu evidenta orelor de incepere si de sfarsit a programului de lucru.
 • Munca nedeclarata reprezinta:
  • Primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii – se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata;
  • Primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii – se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata;
  • Primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat – se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata;
  • Primirea la munca a unui salariat cu depasirea duratei timpului de munca stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial – se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata;
 • Munca subdeclarata – reprezinta acordarea unui salariu net mai mare decat cel constituit si evidentiat in statele de plata a salariilor si in declaratia lunara privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, transmisa autoritatilor fiscale – se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat indentificat in aceasta situatie.
 • Incalcarea de catre angajator a obligatiei de plata a salariului cu mai mult de o luna de la termenul stabilit in contractul individual de munca, constituie contraventie si se sanctineaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare persoana careia nu i s-a platit salariul, cu exceptia situatiei in care angajatorul se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.