Munca de noapte

Munca de noapte este reglementata de Legea 53/2003 – Codul muncii.

Astfel, Art. 125. defineste munca de noapte ca munca prestata intre orele 22:00 – 6:00

De asemenea, este definit si salariarul de noapte, dupa cum urmeaza:

a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;

b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.

Tot la articolul 125 este reglementata si durata muncii de noapte:

  1. Durata normala a timpului de lucru, pentru salariatul de noapte, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi, calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal.
  2. Durata normala a timpului de lucru pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore decat in cazul in care majorarea acestei durate este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil si numai in situatia in care o astfel de prevedere nu contravine unor prevederi exprese stabilite in contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior. In aceasta situatie, angajatorul este obligat sa acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare in bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.

Companiile care utilizeaza munca de noapte sunt obligate sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca.

Informarea trebuie sa cuprinda urmatoarele:

  • numarul de salariati aflati in aceasta situatie;
  • masurile organizatorice sau financiare care compenseaza munca de noapte (reducerea programului sau spor la salariu);
  • locatia in care se presteaza orele de noapte;
  • activitatea desfasurata.

Salariatii de noapte beneficiaza de:

  • program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza

sau

  • un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza.

 

Incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.