Recuperarea de catre angajator a sumelor aferente concediilor de odihna necuvenite

      Este des intalnita situatia in care salariatul beneficiaza de concediul de odihna integral sau de mai multe zile decat ar fi avut dreptul la data efectuarii concediului, iar ulterior, in cursul anului contractul indiviual de munca inceteaza.

      In acest caz, salariatul are obligatia de a restitui partea de indemnizatie de concediu de odihna corespunzatoare perioadei nelucrate, asa cum prevede Legea 53/2003 – Codul Muncii la art. 256: “salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie”.

      In practica, angajatorii retin suma respectiva la ultimul stat de plata, dar, conform art. 169 alin. (1) din  Legea 53/2003 – Codul muncii : „nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege”, iar potrivit art. 169 alin. (2): „retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila”.

     Prin urmare, suma nu poate fi retinuta de angajator din drepturile salariale cuvenite salariatului la incetarea contractului individual de munca, ci trebuie restituita de buna voie de catre salariat. Daca salariatul nu este de acord cu restituirea sumei, angajatorul trebuie sa se adreseze instantei de judecata.

      In vederea restituirii sumei, angajatorul va intocmi un document prin care constata ca salariatul a beneficiat de zile de concediu de odihna necuvenit precum si suma aferenta acestor zile, iar in baza acestuia, salariatul efectueaza plata sumei in numerar sau in contul societatii.

      Angajatorul va rectifica statul de plata si declaratia 112 aferenta lunii in care salariatul a beneficiat de zilele de concediu de odihna necuvenit.