Pragurile VAlorice INtrastat pentru 2024

A fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1041 din 16 noiembrie 2023 Ordinul Institutului National de Statistica (INS) nr. 1539/2023 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri in anul 2024.

 

Astfel, potrivit documentului, se aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri pentru anul de referinta 2024:

– 1.000.000 lei pentru expedieri de bunuri;

– 1.000.000 lei pentru introduceri de bunuri.

Operatorii economici care in cursul anului 2023 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2023, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna de referinta ianuarie 2024.