Formarea profesionala

Formarea profesionala a angajatilor are ca principal obiectiv adaptarea salariatilor la locul de munca si la cerintele postului ocupat.

               Formarea profesionala este un proces continuu de invatare si o metoda de perfectionare ce ajuta la adaptarea la dinamica din piata muncii.

Prin formarea profesionala se urmareste actualizarea cunostintelor, perfectionarea pregatirii profesionale, promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

Formarea profesionala periodica ajuta angajatii in dezvoltarea carierei profesionale, sa-si actualizeze cunostintele si abilitatile specifice postului ocupat, sa-si perfectioneze pregatirea profesionala pentru ocupatia de baza.

               In Romania, conform legislatiei muncii in vigoare, angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la 3 ani pentru societatile care au sub 21 de salariati si cel putin o data la 2 ani pentru societatile care au incadrati de la 21 de salariati.

Orice companie trebuie sa aiba elaborata o politica interna de formare profesionala care poate fi inclusa in Regulamentul Intern al societatii sau poate fi un document intern de sine statator.

Politica interna de formare profesionala are ca scop stabilirea modului de organizare si desfasurare a procesului de formare profesionala si a etapelor ce trebuie parcurse pentru stabilirea necesarului de formare profesionala.

               Formarea profesionala se poate realiza prin urmatoarele metode:

  • Participarea la cursurile organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;
  • Stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
  • Stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
  • Ucenicie organizata la locul de munca;
  • Formare individualizata (ex: training-uri).

                Cand salariatul participa la cursuri sau stagii de formare profesionala initiate de catre angajator, cheltuielile sunt suportate de angajator.

               Salariatul care a beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca, pentru o perioada stabilita printr-un act aditional.

In cazul in care salariatul nu respecta dispozitiile din actul aditional, acesta este obligat sa suporte cheltuilelile cu formarea profesionala, proportional cu timpul nelucrat din perioada stabilita anterior.

               Formarea profesionala a salariatilor este un avantaj atat pentru angajator, pentru ca in acest fel isi formeaza un personal performant cat si pentru angajat, acesta dezvoltandu-si abilitatile si aptitudinile profesionale conform profesiei de baza.