Detasarea nationala

    Locul muncii, asa cum este prevazut la articolul 42, din Codul Muncii, poate fi modificat unilateral de catre angajator prin detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca unde va exercita lucrari specifice locului sau de munca.

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris al salariatului.

Aceasta poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.

Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod exceptional si pentru motive personale temeinice.

Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat. In cazul in care angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea.

Daca exista divergente intre cei doi angajatori sau nici unul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile pe care le au, salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite.

Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu mentiunea ca pe durata detasarii, salariatul beneficiaza de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat.

In momentul detasarii sunt stabilite toate aspectele privind plata sau decontarea cheltuielilor de transport si cazare.

Indemnizatia de detasare este un drept acordat salariatului care urmeaza sa fie relocate. Indemnizatia are rolul de a echilibra disconfortul generat de schimbarea locului de munca.

Angajatorul care detaseaza salariatul este cel care se ocupa de formalitatile din Revisal (data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face detasarea), fiind si cel care are obligatia de a lua masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp obligatiile fata de salariatul detasat.

 

Cadrul legal

Legea 53/2003- Codul Muncii

 

Documente necesare procesului de detasare:

  • Cerere/solicitare detasare;
  • Acordul privind detasarea;
  • Decizie de detasare
  • Notificare prelungire detasare.