Impozit suplimentar pentru institutiile de credit

Prin legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung s-a introdus si un impozit suplimentar pentru instituțiile de credit —persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit — persoane juridice

 

Astfel, instituțiile de credit —persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit — persoane juridice străine datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a următoarelor cote de impozitare:

a) 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024—31 decembrie 2025 inclusiv;

b) 1%, începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Cifra de afaceri cuprinde:

a) venituri din dobânzi;

b) venituri din dividende;

c) venituri din taxe și comisioane;

d) câștiguri (pierderi) din derecunoașterea activelor și datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net;

e) câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net;

f) câștiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net;

g) câștiguri sau pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net;

h) câștiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire, net;

i) diferențe de curs de schimb (câștig sau pierdere), net;

j) câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net;

k) alte venituri din exploatare.