Inregistrare in scopuri de TVA in Romania – societate din Italia (speta)

Situatie: Ce modalitati ar fi pentru o firma din Italia sa se inregistreze fiscal si in Romania cu cod de TVA valabil pentru operatiuni intracomunitare?

 

 

Solutie:

In cazul in care firma din Italia realizeaza mai multe operatiuni in Romania care dau drept de deducere a taxei, aceasta este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA.

 

Prin urmare, avem prevederile art. 316 alin. (4) si art.316, alin.(6) din Codul fiscal, dupa caz:

(4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 266 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform prezentului articol va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, altele decat serviciile de transport si serviciile auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 294 alin. (1) lit. c) – n), art. 295 alin. (1) lit. c) si art. 296, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 307 alin. (2) – (6).

 

6) Va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care intentioneaza:

a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 308 ; sau

b) sa efectueze o livrare intracomunitara de bunuri scutite de taxa.

c) sa efectueze vanzari intracomunitare de bunuri la distanta conform art. 266 alin. (1) pct. 35, care au locul de incepere a expedierii sau transportului bunurilor in Romania si pentru care opteaza sa utilizeze regimul special prevazut la art. 315.

 

Deoarece se precizeaza ca societatea va realiza tranzactii intracomunitare (nu este specificat daca este vorba si de prestari servicii), aceasta ar trebui sa aiba in Romania un sediu fix.

 

Astfel, in cazul serviciilor, conform pct.14 din normele de aplicare ale codului fiscal:

  1. ……

(2) In aplicarea art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, sediu fix inseamna sediul definit la art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care se caracterizeaza printr-un grad suficient de permanenta si o structura adecvata ca resurse umane si tehnice care ii permit sa primeasca si sa utilizeze serviciile care sunt furnizate pentru necesitatile proprii ale sediului respectiv.

(3) In aplicarea art. 278 alin. (3) si art. 278 alin. (5) lit. g) din Codul fiscal, sediu fix inseamna sediul definit la art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care se caracterizeaza printr-un grad suficient de permanenta si o structura adecvata ca resurse umane si tehnice care ii permit sa furnizeze serviciile respective.

 

(4) Faptul ca dispune de un cod de inregistrare in scopuri de TVA nu este suficient pentru ca un sediu sa fie considerat sediu fix.

 

Potrivit art.266, alin.(2):

b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei se considera ca este stabilita in Romania daca are un sediu fix in Romania, respectiv daca dispune in Romania de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;

c) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei si care are un sediu fix in Romania conform lit. b) este considerata persoana impozabila care nu este stabilita in Romania pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate la care sediul fix de pe teritoriul Romaniei nu participa.

 

Prin urmare, societatea din Italia isi va deschide sediu fix in Romania si se va inregistra in scopuri de TVA prin depunerea Declaratiei 013.

Daca se considera ca societatea din Italia nu dispune de suficiente resurse tehnice si umane pentru a realiza livrari/achizitii de bunuri sau achizitii/prestari de servicii intracomunitare pentru a fi considerata ca are un sediu fix in Romania, atunci, se va inregistra in Romania prin depunerea Declaratiei 015.

 

 

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
  • Ordinul ANAF 3140/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 ”Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/ Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”;
  • Ordinul ANAF 1699/2021 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal.