Evaluarea inspectorilor in functie de amenzile aplicate – precizari ANAF

Potrivit unui comunicat recent al Agentiei Nationale de Adminstrare Fiscala (ANAF), avand in vedere informatiile aparute recent in mass-media, cu privire la faptul ca inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au „plan de sume suplimentare”, pe care sa le stabileasca firmelor aflate in control, iar cei care nu-l indeplinesc primesc note mici, reprezentantii ANAF precizeaza urmatoarele:

Potrivit prevederilor art.113 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, in scopul efectuarii inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala procedeaza la stabilirea bazei de impozitare, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de obligatia fiscala principala declarata de catre contribuabil/platitor si/sau stabilita, dupa caz, de organul fiscal, acestea reprezentand sumele stabilite suplimentar ca urmare a unei actiuni de control fiscal.

Evaluarea individuala a inspectorilor fiscali este realizata de catre structurile teritoriale in cadrul carora acestia isi desfasoara activitatea, structuri teritoriale carora nu li s-au comunicat tinte pentru sumele stabilite suplimentar de inspectori ca urmare a controalelor fiscale efectuate.

In comunicat se precizeaza ca in prezent, strategia ANAF in ceea ce priveste activitatea de control fiscal se concentreaza in jurul a doua principii ce guverneaza orice administratie fiscala moderna, respectiv:

  • incurajarea cresterii conformarii voluntare, la declarare, a contribuabililor;
  • prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

In vederea armonizarii procedurilor de control fiscal cu tendintele internationale, potrivit carora activitatea de control fiscal devine ultima parghie a administratiei fiscale pentru realizarea conformarii la declarare, ANAF a adoptat abordarea conforma si progresiva a formelor si actiunilor de control fiscal.

In acest sens, in vederea cresterii conformarii la declarare a contribuabililor, ANAF, prin structurile de control fiscal, desfasoara in prezent doua tipuri de actiuni care presupun interactiunea de la distanta cu contribuabilul:

  • emiterea Notificarii de conformare, care reprezinta un document prin care organul de inspectie fiscala transmite contribuabililor/platitorilor prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale riscurile fiscale identificate, in scopul reanalizarii situatiei fiscale si indeplinirii obligatiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, dupa caz.
  • efectuarea de actiuni de verificare documentara, care constau in realizarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului/platitorului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/platitorului, precum si pe baza oricaror informatii si documente transmise de terti sau detinute de organul fiscal, care au relevanta pentru determinarea situatiei fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supusi actiunilor de control fiscal, astfel:

  • inspectia fiscala are loc in cazul contribuabililor care, in urma Notificarii de Conformare, nu corecteaza si nu clarifica riscurile fiscale pentru care au fost notificati;
  • controlul antifrauda, in cazul contribuabililor pentru care exista indicii de evaziune fiscala.