Regulamentul privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele ONPCSB

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.764 din data de 23 august 2023 a fost publicat Ordinul ONPCSB nr.215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Mentionam ca noile reglementari se aplica incepand cu data de 7 noiembrie 2023.

 

Prezentul regulament stabileste modul de inregistrare a entitatilor raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin aplicarea procedurii de creare a unui cont de raportor necesar transmiterii rapoartelor prevazute la art.6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in cadrul portalului de raportare ONPCSB.

 

Astfel, entitatile vizate de acest regulament sunt:

 1. institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;

 2. institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;

 3. administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau ocupationale, in nume propriu si pentru fondurile de pensii facultative si/sau fondurile de pensii ocupationale pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;

 4. furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

 5. auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, evaluatorii autorizati, consultantii fiscali, persoanele care acorda consultanta financiara, de afaceri sau contabila, alte persoane care se angajeaza sa furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectiva este afiliata, ajutor material, asistenta sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economica sau profesionala principala;

 6. notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile; crearea, functionarea sau administrarea de fiducii, societati, fundatii sau structuri similare;

 7. furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);

 8. furnizorii de servicii de schimb intre monede virtuale si monede fiduciare;

 9. furnizorii de portofele digitale;

 10. agentii si dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci cand actioneaza in calitate de intermediari in inchirierea de bunuri imobile, dar numai in ceea ce priveste tranzactiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;

 11. alte persoane care, in calitate de profesionisti, comercializeaza bunuri, numai in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele;

 12. persoanele care comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul de opere de arta, inclusiv atunci cand aceasta activitate este desfasurata de galerii de arta si case de licitatii, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult;

 13. persoanele care depoziteaza sau comercializeaza opere de arta sau care actioneaza ca intermediari in comertul cu opere de arta, atunci cand aceasta activitate este desfasurata in zone libere, in cazul in care valoarea tranzactiei sau a unei serii de tranzactii legate intre ele reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro sau mai mult.

 

Entitatile mentionate trebuie sa transmita urmatoarele rapoarte:

 • raportul de tranzactii suspecte – entitatile raportoare sunt obligate sa trimita un raport la Oficiu daca stiu sau suspecteaza ca bunurile dintr-o tranzactie provin din savarsirea de infractiuni sau ca au legatura cu finantarea terorismului sau informatiile pe care entitatile le detin pot folosi pentru impunerea legislatiei prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului;

 • raportul de tranzactii cu numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, inclusiv operatiunile care au o legatura intre ele, pentru entitati bancare si nonbancare;

 • raportul de transferuri externe, in si din conturi, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se efectueaza printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele, pentru institutiile de credit si institutiile financiare;

 • raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.

 

Conform noului regulament, toate raportarile acestea se vor face prin sistemul de raportare pus la dispozitie de ONPCSB.

 

Crearea unui cont de utilizator in portalul de raportare ONPCSB:

 

Portalul de raportare ONPCSB se poate accesa la adresa raportari.onpcsb.ro. Mentionam ca documentatia privind utilizarea portalului este accesibila din interfata acestuia.

Detinerea unui cont este necesara pentru transmiterea rapoartelor prevazute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, si a corespondentei conexe.

 

Pentru a crea un cont de raportare se actioneaza butonul „Creeaza cont” din pagina de start.

In formularul de inregistrare se completeaza informatiile referitoare la entitatea raportoare, persoana care efectueaza inregistrarea si persoana desemnata conform art. 23 alin. (1) din Lege. Datele introduse trebuie sa fie conforme cu realitatea.

 

Informatii referitoare la entitatea raportoare:

 

1.Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscala/Codul numeric personal

Persoana fizica autorizata care, in cadrul profesiei liberale, isi exercita personal functia si raspunde individual pentru activitatea desfasurata completeaza codul numeric personal (CNP).

 1. Codul CAEN principal (Entitatile raportoare care nu detin cod CAEN nu vor completa aceasta rubrica.)

 2. Numarul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, denumit in continuare ONRC (Entitatile raportoare care nu detin numar de inregistrare la ONRC nu vor completa aceasta rubrica.)

 3. Denumirea/Numele si prenumele

 4. Tipul – tipul entitatii raportoare, ales din lista tipurilor de entitati raportoare din cadrul categoriilor mentionate la art. 5 din Lege

 5. Forma juridica de organizare

 6. Natura capitalului – Rubrica se completeaza prin bifarea valorilor corespunzatoare referitoare la natura capitalului: autohton/strain + integral/majoritar, de stat/privat + integral/majoritar.

8.Adresa (sediul social/profesional al entitatii raportoare)

8.1.Tara

8.2.Judetul

8.3.Localitatea

8.4.Strada

8.5.Numarul

9.Numarul de telefon

10.Adresa de e-mail

11.Numele si prenumele reprezentantului legal

 

 

Informatii referitoare la persoana care efectueaza inregistrarea:

 

 1. Numele

 2. Prenumele

 3. E-mail – Se introduce adresa de e-mail cu care se va face confirmarea contului si care va avea rol de nume de utilizator in pagina de autentificare.

 4. Parola – Parola trebuie sa contina litere mari si mici, cifre si caractere speciale, minimum 8 caractere.

 5. Confirmare parola – Se reintroduce parola.

 6. Numarul de telefon

 

Informatii referitoare la persoana desemnata conform art. 23 alin. (1) din Lege:

 

Se bifeaza caseta „Aceeasi cu persoana care efectueaza inregistrarea”, daca este cazul.

1.Numele

2.Prenumele

3.Numarul de telefon

4.E-mail

 

In cazul in care entitatea raportoare a numit mai multe persoane desemnate conform art. 23 alin. (1) din Lege, datele de identificare ale acestora vor putea fi introduse pe rand dupa actionarea butonului „Adauga persoana desemnata”.

Se bifeaza caseta „Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.”

La actionarea butonului „Salveaza” se verifica corectitudinea datelor introduse si se transmite un mesaj pe adresa de e-mail completata (la sectiunea II.3), care instiinteaza detinatorul despre crearea contului de raportare si solicita accesarea unui link de confirmare si activare. Incheierea cu succes a inregistrarii se va notifica printr-un nou e-mail.

La accesarea butonului „Renunta” se sterg datele completate in formular.

(2)Conectarea la portal

Pentru a intra in cont se actioneaza butonul „Intra in cont” din pagina de start.

La pasul 1 se introduc e-mail-ul si parola, apoi se actioneaza butonul „Trimite cod de securitate”.

La pasul 2 se introduce codul de securitate primit pe e-mail, apoi se actioneaza butonul „Logare”.

Dupa logarea in portalul de raportare se vor putea transmite rapoartele prevazute de Lege si se vor administra informatiile despre entitatea raportoare si eventualele sedii secundare, asa cum este prezentat in documentatia privind utilizarea portalului.

 

 

Baza legala:

 • Ordinul 215/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

 • Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

 • Hotararea 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.