Livrare pompe de caldura – aplicare cota TVA (speta)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Situatie: O societate ABC SRL vinde  pompe de caldura unui cetatean german la pretul de 20.000 euro. Cetateanul german, persoana fizica, ridica pompa direct de la furnizor si se ocupa de transportul produsului in tara lui de rezidenta.

Ce cota de TVA aplica societatea ABC SRL la vanzarea pompei de caldura?

 

 

Solutie:

Conform art.275 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, se considera a fi locul livrarii de bunuri, locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert.

Tinand cont de faptul ca pompa de caldura este livrata pe teritoriul Romaniei, operatiunea este impozabila in Romania, persoana obligata la plata taxei fiind furnizorul roman (societatea ABC SRL).

Referitor la cota de TVA, conform art.291 alin.(3) lit.p) din Codul fiscal, se aplica cota redusa de TVA (5%) pentru livrarea si instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de caldura si alte sisteme de incalzire de inalta eficienta, cu emisii scazute, care se incadreaza in valorile de referinta pentru emisiile de particule stabilite in anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele de proiectare ecologica aplicabile cazanelor cu combustibil solid si in anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei din 24 aprilie 2015 de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste cerintele in materie de proiectare ecologica aplicabile aparatelor pentru incalzire locala cu combustibil solid si carora li s-a atribuit o eticheta energetica a Uniunii Europene pentru a demonstra intrunirea criteriului mentionat la art.7 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetica si de abrogare a Directivei 2010/30/UE, destinate locuintelor, inclusiv a kiturilor de instalare, precum si a tuturor componentelor necesare achizitionate separat.

Conform Legii nr.216/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, locuintele sunt definite la art.2 lit. a) si i) din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fie ca se afla in proprietatea unei persoane fizice, fie a unei persoane juridice.

Astfel, in cazul clientilor persoane fizice, furnizorii pot aplica cota redusa conform prevederilor art.291, alin.(3) lit.p), r) si s) pe baza semnaturii cumparatorului de primire a produselor, aplicata pe factura in care se mentioneaza expres adresa locuintei de instalare a produselor. In caz contrar exista obligatia depunerii unei declaratii pe propria raspundere conform modelului prevazut in anexa nr.2 din Legea nr.216/2023.

 

[Anexa nr.2: Declaratie pe Propria Raspundere]

 

Subsemnatul(a), persoana juridica – ………………………………………………………………………………… (numele si prenumele),

identificat prin CI/BI seria …… si nr. ……………………., cunoscand prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca achizitionez produsele pentru alte destinatii decat cea de locuinta.

Numele si prenumele in clar ……………………………………………………

Semnatura …………………………………………….

Data …………………………………………….”

 

Prin urmare, pentru a se aplica cota redusa de TVA (5%), pompa de caldura trebuie sa fie destinata unei locuinte (definite de Legea 114/1996) si sa aiba la baza o declaratie pe propria raspundere a cumparatorului in care se mentioneaza expres adresa locuintei de instalare a pompei.

In situatia in care nu sunt indeplinite aceste conditii nu poate fi aplicata cota redusa de TVA, ci cota standard (19%).

 

 

Baza legala:

  • Legea 216/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.