Procedura de punere in aplicare a prevederilor art. 291^5alin. 8-9 din CPF (1)

In Monitorul Oficial nr. 743 din data de 16 august 2023 a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1226/2023 pentru aprobarea procedurilor de punere in aplicare a prevederilor art. 291^5, alin. (8) si (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

 

Potrivit actului normativ, in ordin se aproba:

 • Procedura de punere in aplicare a prevederilor art. 2915, alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. Scopul procedurii vizeaza verificarea ducerii la indeplinire a procedurilor de diligenta fiscala si de raportare prevazute in sectiunile II si III din anexa nr. 5 la Codul de procedura fiscala.

 • Procedura de punere in aplicare a prevederilor art. 291^5, alin. (9) din Codul de procedura fiscala. Scopul procedurii vizeaza comunicarea ulterioara cu operatorii de platforme care au obligatia de raportare, privind raportarea completa si corecta.

 • Modelul formularului „Notificare privind informatiile incorecte si/sau incomplete furnizate de catre operatorii de platforme care au obligatia de raportare”, instructiunile de completare si de utilizare a acestuia, precum si caracteristicile de tiparire si editare, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare.

 

In Referatul de aprobare a actului normativ, se precizeaza ca, prin adoptarea OG  nr. 16/2023, pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015, au fost transpuse in legislatia nationala o serie de reglementari europene, prin completarea Titlului X ”Aspecte internationale” – Capitolul I ”Cooperarea administrativa in domeniul fiscal”, cu art. 291^5, care include in sfera de aplicare a schimbului automat obligatoriu de informatii si Operatorii de platforme, in sensul definitiei din Anexa 5, sectiunea 1, subsectiunea A, alin. (1) – (11) din Codul de procedura fiscala. „Digitalizarea economiei, care a avansat intr-un ritm alert, mobilitatea contribuabililor, precum si numarul semnificativ al tranzactiilor transfrontaliere, desfasurate in contextul globalizarii, au condus la necesitatea adoptarii unor norme standardizate, cu scopul de a reglementa schimbul de informatii in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii Europene si pentru a evalua si controla in mod corect si unitar veniturile realizate din activitatile comerciale desfasurate prin intermediul platformelor digitale”, se mentioneaza in Referatul de aprobare.

Reamintim faptul ca OG nr. 16/2023 prevede obligatia ca Operatorii de platforme sa transmita noi tipuri de raportari catre ANAF, prin care sa declare anual activitatea economica derulata de persoane juridice si fizice prin intermediul acestora si are ca scop asigurarea transparentei fiscale, in vederea prevenirii fraudei fiscale, a fenomenului de evaziune fiscala si/sau evitarii declararii obligatiilor fiscale, rezultate din activitatile economice desfasurate prin intermediul platformelor digitale.

Conform art. 291^5, alin (1) din Codul de procedura fiscala, Operatorii de platforme, carora le revine obligatia de raportare, trebuie sa indeplineasca procedurile de diligenta fiscala si de raportare, prevazute in Sectiunile II si III din Anexa 5.

ANAF precizeaza ca, in temeiul subsectiunii G, sectiunea a II-a, Anexa 5, un Operator de platforma care are obligatia de raportare poate alege sa efectueze procedura de diligenta fiscala in temeiul subsectiunilor A-F, sectiunea a II-a din Anexa 5 numai in ceea ce priveste vanzatorii activi, asa cum sunt definiti la alin. (2), subsectiunea B, sectiunea I din Anexa 5.

De asemenea, potrivit art. 291^5, alin. (4), in cazul in care un Operator de platforma care are obligatia de raportare comunica informatii incorecte sau incomplete, autoritatea competenta din Romania ii trimite acestuia o notificare, pentru a-i furniza toate informatiile necesare, astfel incat sa isi poata indeplini obligatia prevazuta la art. 291^5, alin (2).

ANAF poate efectua verificari si controale, pentru a asigura verificarea respectarii de catre Operatorii de platforme, care au obligatia de raportare, a procedurii de diligenta fiscala si a procedurilor de raportare, in conformitate cu prevederile art. 291^5 alin. (8).

 

Extras din OpANAF 1226/2023:

 ANEXA nr. 3: NOTIFICARE privind informatiile incorecte si/sau incomplete furnizate de catre operatorii de platforme care au obligatia de raportare

 

(1)_

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA ANTIFRAUDA FISCALA

Directia1) ………………….

_______

1)Se va mentiona directia regionala antifrauda fiscala din care fac parte inspectorii care efectueaza controlul, dupa caz.

NOTIFICARE

Catre: ………………………., avand calitatea de operator de platforma care are obligatia de raportare potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (Codul de procedura fiscala),

Site web: ………………………..

CIF: ……………………………….

Va aducem la cunostinta faptul ca, urmare verificarilor efectuate in temeiul art. 2915 alin. (8) din Codul de procedura fiscala, a rezultat ca o serie de informatii transmise de dumneavoastra sunt incomplete si/sau incorecte, dupa cum urmeaza:

– …………………………………………………………………………………………………………………………..;

Avand in vedere cele de mai sus, va solicitam sa luati toate masurile pentru corectarea erorilor si completarea informatiilor si sa ne transmiteti situatia corecta/completa, in termen de 15 zile de la comunicarea prezentei, potrivit prevederilor legale.

Nerespectarea dispozitiilor date, in conditiile de mai sus, constituie contraventie conform art. 336 alin. (1) lit. …….2) din Codul de procedura fiscala si se sanctioneaza cu amenda contraventionala, conform art. 336 alin. (2) lit. p) din acelasi act normativ, cu exceptia cazului in care fapta a fost savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii, infractiune.

 

2)Se va mentiona art. 336 alin. (1) lit. y) din Codul de procedura fiscala, in situatia in care operatorul de platforma care are obligatia de raportare este definit in sensul pct. 4 lit. a) din subsectiunea A a sectiunii I din anexa nr. 5 la Codul de procedura fiscala, sau art. 336 alin. (1) lit. aa) din Codul de procedura fiscala, in situatia in care operatorul de platforma care are obligatia de raportare este definit in sensul pct. 4 lit. b) din subsectiunea A a sectiunii I din anexa nr. 5 la Codul de procedura fiscala.

Procedura de diligenta fiscala, procedura de raportare si alte norme pentru operatorii de platforme

Anexa nr. 5 din Codul de procedura Fiscala stabileste procedura de diligenta fiscala, procedura de raportare si alte norme care trebuie sa fie aplicate de catre Operatorii de platforme care au obligatia de raportare pentru a permite autoritatii competente din Romania sa comunice, prin schimb automat, informatiile prevazute la art. 291^5, alin. (2) si (3).

 

Conform art. 291^5, alin. (2) si (3), in temeiul procedurilor de diligenta fiscala si de raportare prevazute in sectiunile II si III din anexa nr. 5, autoritatea competenta din Romania comunica, prin intermediul schimbului automat si in termenul prevazut la alin. (5), autoritatii competente a statului membru de rezidenta al Vanzatorului raportabil, determinat in temeiul subsectiunii D din sectiunea II a anexei nr. 5, iar in cazul in care Vanzatorul raportabil presteaza servicii de inchiriere de bunuri imobile, autoritatii competente a statului membru in care sunt situate bunurile imobile urmatoarele informatii referitoare la fiecare Vanzator raportabil:

 1. numele, adresa sediului social, NIF-ul si, daca este cazul, numarul individual de identificare alocat in temeiul alin. (10) ale Operatorului de platforma care are obligatia de raportare, precum si denumirea comerciala/denumirile comerciale a(le) Platformei/Platformelor pentru care Operatorul de platforma care are obligatia de raportare in cauza raporteaza informatii;

 2. prenumele si numele Vanzatorului raportabil care este o persoana fizica si denumirea juridica a Vanzatorului raportabil care este o Entitate;

 3. adresa principala;

 4. orice NIF al Vanzatorului raportabil, inclusiv fiecare stat membru emitent, sau, in absenta unui NIF, locul nasterii Vanzatorului raportabil care este o persoana fizica;

 5. numarul de inregistrare in Registrul Comertului al Vanzatorului raportabil care este o Entitate;

 6. numarul de identificare in scopuri de TVA al Vanzatorului raportabil, daca exista;

 7. data nasterii Vanzatorului raportabil care este o persoana fizica;

 8. Numarul de identificare a contului financiar in care se plateste sau se crediteaza Contraprestatia, in masura in care acesta este disponibil pentru Operatorul de platforma care are obligatia de raportare si daca autoritatea competenta din statul membru de rezidenta al Vanzatorului raportabil, in sensul subsectiunii D din sectiunea II a anexei nr. 5, nu a informat autoritatile competente din toate celelalte state membre ca nu intentioneaza sa utilizeze Numarul de identificare a contului financiar in acest scop;

 9. in cazul in care este diferit de numele Vanzatorului raportabil, pe langa Numarul de identificare a contului financiar, numele titularului contului financiar in care se plateste sau se crediteaza Contraprestatia, in masura in care Operatorul de platforma caruia ii revine obligatia de raportare cunoaste acest nume, precum si orice alte informatii de identificare financiara a titularului contului respectiv disponibile pentru Operatorul de platforma care are obligatia de raportare;

 10. fiecare stat membru de rezidenta al Vanzatorului raportabil, determinat in temeiul subsectiunii D din sectiunea II a anexei nr. 5;

 11. Contraprestatia totala platita sau creditata in fiecare trimestru al Perioadei de raportare si numarul de Activitati relevante pentru care aceasta a fost platita sau creditata;

 12. orice onorarii, comisioane sau taxe retinute sau percepute de Operatorul de platforme care are obligatia de raportare in fiecare trimestru al Perioadei de raportare.

 

In cazul in care Vanzatorul raportabil presteaza servicii de inchiriere de bunuri imobile, se comunica urmatoarele informatii suplimentare:

 1. adresa fiecarui Bun imobil listat, stabilita pe baza procedurii prevazute in subsectiunea E din sectiunea II a anexei nr. 5 si numarul cartii funciare respective sau echivalentul acestuia in temeiul dreptului intern al statului membru in care se afla Bunul imobil respectiv, daca este disponibil;

 2. Contraprestatia totala platita sau creditata in fiecare trimestru al Perioadei de raportare si numarul de Activitati relevante corespunzator fiecarui Bun imobil listat;

 3. daca este disponibil, numarul de zile pentru care a fost inchiriat fiecare Bun imobil listat in timpul Perioadei de raportare si tipul fiecarui Bun imobil listat.

 

 

Urmatorii termeni au sensul definit in dispozitiile urmatoare:

 

Operator de platforma care are obligatia de raportare inseamna orice Operator de platforma, altul decat un Operator de Platforma Exclus, care se afla in oricare dintre situatiile urmatoare:

 1. are rezidenta fiscala in Romania sau intr-un alt stat membru sau, atunci cand respectivul Operator de platforma nu are rezidenta fiscala in Romania si nici intr-un alt stat membru, dar indeplineste oricare dintre conditiile urmatoare:

(i)este constituit in temeiul legislatiei din Romania sau dintr-un alt stat membru;

(ii)are sediul conducerii, inclusiv sediul conducerii efective, in Romania sau intr-un alt stat membru;

(iii)are un sediu permanent in Romania sau intr-un alt stat membru si nu este un Operator de platforma Calificat din afara Uniunii;

 1. nu are rezidenta fiscala, nu este constituit sau administrat in Romania sau in oricare alt stat membru si nici nu are sediu permanent in Romania sau in oricare alt stat membru, dar faciliteaza realizarea unei Activitati Relevante de catre Vanzatori Raportabili sau a unei Activitati Relevante care implica inchirierea unui bun imobil situat in Romania sau intr-un alt stat membru si nu este un Operator de Platforma Calificat din afara Uniunii.

Activitate Relevanta inseamna o activitate realizata in schimbul unei Contraprestatii si consta in oricare dintre urmatoarele:

 1. inchirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidentiale si comerciale, precum si de orice alte bunuri imobile si spatii de parcare;

 2. un Serviciu Personal;

 3. vanzarea de Bunuri;

 4. inchirierea oricarui mijloc de transport.

Termenul Activitate Relevanta nu include o activitate realizata de un Vanzator care actioneaza in calitate de angajat al Operatorului de platforma sau de o Entitate afiliata Operatorului de platforma.

 

Vanzator inseamna un utilizator al unei Platforme, care poate fi o persoana fizica sau o Entitate, si care este inregistrat pe Platforma in orice moment din Perioada de raportare si realizeaza o Activitate Relevanta.

Vanzator Activ inseamna orice Vanzator care presteaza o Activitate Relevanta in timpul Perioadei de raportare sau caruia i se plateste sau i se crediteaza o Contraprestatie in legatura cu o Activitate Relevanta in timpul Perioadei de raportare.

Vanzator Raportabil inseamna orice Vanzator Activ, cu exceptia Vanzatorilor Exclusi, care este rezident in Romania sau intr-un alt stat membru sau care a oferit spre inchiriere un bun imobil situat in Romania sau intr-un alt stat membru.

 

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Baza legala:

 • Ordinul ANAF nr. 1226/2023 pentru aprobarea procedurilor de punere in aplicare a prevederilor art. 291^5, alin. (8) si (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala;

 • Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.