Prestari servicii electronice pentru persoane fizice din UE si din afara UE

Potrivit art. 266, pct. 28 din Codul fiscal, serviciile furnizate pe cale electronica includ, in special, serviciile prevazute in anexa II la Directiva 112 si la art. 7, alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care prestatorul unui serviciu si clientul sau comunica prin intermediul postei electronice, acest lucru nu inseamna, in sine, ca serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronica.

 

Precizam faptul ca in anexa II din Directiva 2006/112/CE, este prezentata lista orientativa a serviciilor furnizate pe cale electronica, care cuprinde doar o parte din serviciile care se incadreaza in categoria de servicii electronice:

 • furnizarea si gazduirea de site-uri de Internet, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor:, gazduirea de site-uri si pagini web si mentenanta acestora, stocarea de date online, furnizarea online de spatiu pe disc;

 • furnizarea de software si actualizarea acestora: accesarea sau descarcarea de software-uri, drivere pentru descarcare, instalarea automata online de filtre pe site-uri web, instalarea automata online de firewalls;

 • furnizarea de imagini, texte si informatii si punerea la dispozitie a unor baze de date: abonamente la ziare si reviste online, jurnale pe internet (weblogs), continutul digitalizat al cartilor si al altor publicatii electronice, furnizarea de spatiu publicitar, inclusiv bannere publicitare pe un site/o pagina web, folosirea motoarelor de cautare si a directoarelor de internet;

 • furnizarea de muzica, filme si jocuri, inclusiv de jocuri de noroc si pariuri, si de emisiuni sau de manifestari politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice si de divertisment: accesarea de jocuri automate online care depind de internet, descarcarea de jocuri pe calculator si pe telefonul mobil, accesarea sau descarcarea de filme;

 • furnizarea de servicii de invatamant la distanta: invatamant automat la distanta a carui functionare depinde de internet, caiete de exercitii completate de elevi online si notate automat, fara interventie umana.

 

Prestari de servicii electronice catre persoane fizice non-UE:

Potrivit prevederilor art. 278, alin. (5), lit. h), pct. 3 din Codul fiscal, prestarile de servicii electronice catre persoane fizice non-UE au locul prestarii in afara Romaniei, la domiciliul/resedinta clientilor.

Astfel, in cazul serviciilor electronice, facturile se vor emite fara TVA deoarece prestarile nu vor fi considerate operatiuni impozabile in Romania prin neindeplinirea conditiei cumulative de la art. 268, alin.(1), lit. b) din Codul fiscal. Aceste prestari de servicii se declara la rd. 3 din decontul de TVA D300 (“Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294, alin.(2), lit.b) si c) din Codul fiscal, din care: …”).

Pe factura emisa se inscrie mentiunea „neimpozabil in Romania” si baza legala ” Legea nr. 227/2015, art. 278, alin. (5) lit. h)”.

Prestari servicii catre persoane neimpozabile stabilite in UE (persoane fizice):

In cazul prestarii serviciilor catre persoane neimpozabile stabilite in UE (persoane fizice), in alt stat decat Romania, serviciile sunt impozabile in Romania pana la atingerea plafonului de 10.000 euro sau echivalentul acestei sume in moneda nationala si daca acest plafon nu a fost depasit in cursul anului calendaristic precedent.

Precizam ca pentru Romania, valoarea echivalenta in moneda nationala este de 46.337 lei.

In conditiile in care plafonul nu este depasit locul prestarii acestor servicii este considerat a fi in Romania.

Ulterior depasirii plafonului de 10.000 euro/46.337 lei pentru toate serviciile prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, isi au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in orice stat membru, se aplica prevederile art. 278, alin. (5), lit. h) din Codul fiscal iar serviciile nu mai sunt impozabile in Romania intrucat nu sunt indeplinite cumulativ conditiile de la art. 268, alin. (1) din Codul fiscal locul prestarii nu este in Romania.

 

In aceasta situatie, factura se emite cu mentiunea neimpozabil in Romania conform             art. 278, alin. (5), lit.h) din Codul fiscal. Insa, dupa depasirea plafonului, pentru serviciile prestate catre persoane neimpozabile din UE societatea este obligata la plata TVA in statul in care acestea sunt impozabile – unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

Obligatia prestatorului este sa se inregistreze in scopuri de TVA in fiecare stat membru de consum in care beneficiarul persoana neimpozabila este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

Pentru a simplifica lucrurile, prestatorul de servicii electronice catre persoane neimpozabile stabilite in Uniunea Europeana are posibilitatea sa opteze pentru utilizarea regimului UE (supranumit si One Stop Shop), astfel:

 • trebuie sa fie inregistrat in scopuri de TVA conform articolului 316 din Codul fiscal;

 • nu mai are obligatia inregistrarii in fiecare stat membru de consum (in care beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita);

 • in vederea utilizarii regimului UE si declararii TVA aferente prestarii de servicii electronice, are obligatia inregistrarii in Romania – stat membru de inregistrare;

 • utilizeaza doar codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit conform articolului 316, pentru toate serviciile electronice supuse regimului special;

 • depune in Romania o singura declaratie speciala de TVA, prin care declara TVA datorata fiecarui stat membru de consum si efectueaza o singura plata in Romania care va fi distribuita, de statul roman, statelor membre de consum, pe baza declaratiei speciale de TVA.

 

Regimul UE – One Stop Shop (OSS) este un regim special optional pentru declararea si plata intr-un singur stat membru (de ex. Romania) a TVA datorata in alte state membre, pentru prestarile de servicii catre persoane neimpozabile stabilite in alt stat membru si vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta (art. 315 din Codul fiscal).

Astfel, la data inceperii prestarii serviciilor, prestatorul transmite in format electronic declaratia de incepere a activitatii sale supuse regimului special, care se completeaza si se depune, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de ANAF, accesand sectiunea One Stop Shop:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/one_stop_shop

Formularul 398:

Pe parcursul aplicarii regimului special UE, persoana impozabila are obligatia de a depune trimestrial Declaratia speciala de TVA (formular 398), pana la sfarsitul lunii urmatoare incheierii trimestrului calendaristic, indiferent daca au fost sau nu efectuate livrari de bunuri sau daca au fost sau nu prestate servicii pentru care se utilizeaza regimul special.

 

Conform art. 315 din Codul Fiscal, declaratia speciala de TVA trebuie sa contina urmatoarele informatii:

 1. codul de inregistrare special in scopuri de TVA, prevazut la alin. (4);

 2. valoarea totala, exclusiv taxa, cotele taxei aplicabile si valoarea totala a taxei corespunzatoare subdivizata pe cote, datorate fiecarui stat membru de consum in care taxa este exigibila, in ceea ce priveste urmatoarele livrari de bunuri sau prestari de servicii reglementate de prezentul articol, efectuate in cursul perioadei fiscale:

 3. vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta;

 4. livrarile de bunuri in conformitate cu art. 270, alin. (16), atunci cand expedierea sau transportul acestor bunuri incepe si se incheie in acelasi stat membru;

 5. prestarile de servicii;

 6. valoarea totala a taxei datorate in statele membre de consum.

 

Declaratia speciala de TVA contine, de asemenea, modificari referitoare la perioade fiscale anterioare.

In situatia in care bunurile sunt expediate sau transportate din alte state membre decat Romania, declaratia speciala de TVA contine, pe langa informatiile prevazute mai sus, valoarea totala, exclusiv taxa, cotele taxei aplicabile, valoarea totala a taxei corespunzatoare subdivizata pe cote si valoarea totala a taxei datorate fiecarui stat membru de consum in care taxa este exigibila, in ceea ce priveste urmatoarele livrari de bunuri reglementate de prezentul articol, efectuate in cursul perioadei fiscale, pentru fiecare stat membru, altul decat Romania, din care sunt expediate sau transportate astfel de bunuri:

 1. vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta, altele decat cele efectuate de catre o persoana impozabila in conformitate cu articolul 270, alin. (16). Pentru aceste vanzari, declaratia de TVA include si numarul individual de identificare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala alocat de catre fiecare dintre respectivele state membre;

 2. vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta si livrarile de bunuri atunci cand expedierea sau transportul acestor bunuri incepe si se incheie in acelasi stat membru, efectuate de o persoana impozabila in conformitate cu art. 270, alin. (16). Pentru aceste vanzari, declaratia de TVA include si numarul individual de identificare in scopuri de TVA sau codul de inregistrare fiscala alocat de catre fiecare dintre respectivele state membre, daca este disponibil.

 

In situatia in care sunt solicitate modificari ale declaratiei speciale de TVA dupa depunerea acesteia, modificarile respective se includ intr-o declaratie ulterioara in termen de cel mult trei ani de la data la care trebuia depusa declaratia initiala.

Declaratia ulterioara de TVA identifica statul membru relevant de consum, perioada fiscala si valoarea totala a TVA rezultata din corectia livrarilor/prestarilor, care poate fi si negativa.

Precizam ca declaratia speciala de TVA se intocmeste in euro. In cazul in care livrarile de bunuri si prestarile de servicii se platesc in alte monede se va folosi, la completarea declaratiei, cursul de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de raportare.

Cursurile de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate in acea zi.

Formularul 398 se depune prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro cu ajutorul unui certificat digital calificat.

De asemenea, persoana impozabila care utilizeaza regimul special UE trebuie sa tina o evidenta a operatiunilor pentru care se aplica acest regim special, care sa permita organelor fiscale competente din statele membre de consum sa determine daca declaratia 398 este corecta. Aceste evidente se pun la dispozitie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum si a statelor membre de consum.

 

 

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr. 227/2015, publicata in MO nr. 688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr. 1/2016);

 • Ordinul ANAF nr. 1387/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care presteaza servicii catre persoane neimpozabile sau efectueaza vanzari de bunuri la distanta, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 si art. 315^2 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare, precum si pentru modificarea unor prevederi procedurale.