Obligatia inregistrarii TVA in regim special pentru AIC de servicii (speta)

Situatie: O societate din Romania, ABC SRL, neplatitoare de TVA, fara cod special de TVA, primeste o factura de comision (servicii) pentru vanzari efectuate pe o platforma detinuta de Alfa Ungaria. Factura primita este cu TVA. Care este tratamentul fiscal al acestei facturi?

 

 

Solutie:

Pentru inceput, este important de precizat faptul ca, pentru contractul de prestari servicii incheiat cu Alfa Ungaria, ABC SRL era obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in regim special conform prevederilor art. 317 deoarece cunostea faptul ca urma sa beneficieze de serviciile prestate de catre Alfa.

Astfel, achizitia serviciilor de comision efectuate de catre un prestator cu sediul activitatii economice sau cu un sediu fix intr-un stat membru, reprezinta pentru beneficiarul din Romania achizitii intracomunitare de servicii impozabile in Romania d.p.d.v. al TVA asa cum sunt definite prin normele de aplicare ale art. 278 alin. (2), la pct. 15 si alin. (13):

 “Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, de care beneficiaza persoane impozabile stabilite in Romania si care sunt prestate de un prestator persoana impozabila care nu este stabilit in Romania, au locul prestarii in Romania, fiind aplicabile cotele de TVA prevazute la art. 291 din Codul fiscal sau, dupa caz, scutirile de TVA prevazute la art. 292, 294, 295 sau 296 din Codul fiscal. Atunci cand prestatorul este o persoana impozabila stabilita in alt stat membru, beneficiarul persoana impozabila stabilita in Romania realizeaza o achizitie intracomunitara de servicii care se declara in declaratia recapitulativa prevazuta la art. 325 din Codul fiscal, daca serviciul nu este scutit de taxa.”

Pentru aceste servicii, beneficiarul din Romania care nu este inregistrat in scopuri de TVA in regim normal conform prevederilor art. 316, datoreaza efectiv TVA in Romania prin aplicarea cotei standard TVA 19% asupra bazei de impozitare a TVA determinata in lei prin utilizarea cursului valutar BNR lei/euro in vigoare la data facturii emise de catre prestatorul intracomunitar. 

Este important de precizat ca serviciile sunt impozabile in Romania deoarece locul prestarii se considera a fi in Romania conform prevederilor art. 278 alin.(2), care precizeaza ca locul prestarii serviciului se considera a fi locul unde este stabilit beneficiarul acestora, persoana impozabila.

Pentru serviciile achizitionate se datoreaza TVA in Romania conform prevederilor art. 307 alin. (2) din Codul fiscal „(2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania conform art. 278 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 266 alin.(2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 316 alin. (4) sau (6).”

Societatea din Romania trebuie sa raporteze achizitiile intracomunitare de servicii in sistemul VIES  prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES.

Pentru ca raportarea sa fie posibila, beneficiarul din Romania, aflat in regim special de scutire reglementat prin art.310 „Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici” este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA  in regim special conform prevederilor art. 317 „Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii” alin. (1) lit. c), inaintea efectuarii  primei achizitii intracomunitare de servicii, indiferent de valoarea acestuia.

 „(1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol:

c) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia sa se inregistreze conform art. 316 si care nu este deja inregistrata conform lit. a), b) sau d) ori a alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 307 alin. (2), inaintea primirii serviciilor respective”

 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, inregistrarea in scopuri de TVA se efectueaza pentru ca prestatorul intracomunitar considera serviciul neimpozabil in statul sau membru, dar impozabil la beneficiarul din Romania care i-a comunicat un cod valid de TVA in sistemul VIES.

Prin comunicarea unui cod valid de TVA atribuit de catre autoritatea fiscala din Romania, beneficiarul din Romania isi asuma  responsabilitatea platii TVA in Romania pentru serviciul primit.

Astfel, beneficiarul din Romania este obligat la plata efectiva a TVA catra bugetul de stat din Romania, baza de impozitare si suma TVA datorata fiind raportata prin decontul special de TVA cod 301.

Inregistrarea in scopuri de TVA se mai face si pentru accesul in sistemul VIES pentru raportarea achizitiei intracomunitare de servicii de la un prestator intracomunitar, inregistrat la randul sau in scopuri de TVA in statul sau membru. Raportarea se efectueaza prin declaratia recapitulativa cod 390 cu simbolul S.

Este important de precizat faptul ca acel cod de inregistrare in scopuri de TVA atribuit conform art. 317 din Codul fiscal nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana inregistrata normal in scopuri de TVA, fiind  utilizat doar pentru achizitii intracomunitare de servicii si doar in scopul  raportarii valorii acestora in sistemul VIES  prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES cu simbolul S.

Potrivit art. 318, alin.(4), lit.b), codul de TVA astfel obtinut din partea autoritatii fiscale din Romania conform prevederilor art. 317 din Codul fiscal trebuie comunicat prestatorului inainte de inceperea derularii contractului.

La primirea lunara a facturilor pentru serviciile prestate de catre Alfa, beneficiarul din Romania are urmatoarele obligatii:

  • p.d.v. fiscal: sa transmita formularul cod 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” completat  la sectiunea  4 denumita „Operatiuni prevazute la art. 307 alin. (2), (3), (5) si (6) din  Codul fiscal”,  cu report la subsectiunea 4.1 „Achizitii de servicii intracomunitare, pentru care   beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2) din  Codul fiscal”;
  • p.d.v. informativ: sa transmita formularul cod 390 VIES, cu simbolul S, utilizand codul de TVA al prestatorului din Irlanda, inscris in factura primita.

 

In fiecare din cele doua declaratii, beneficiarul inscrie codul de TVA obtinut in regim special conform prevederilor art. 317, precedat de prefixul RO.

Plata efectiva a sumei TVA datorate se efectueaza  pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc achizitia intracomunitara de servicii.

Suma TVA datorata se determina prin aplicarea cotei standard TVA 19% la o baza de impozitare determinata in lei prin utilizarea cursului valutar al BNR in vigoare la data facturii emise de fiecare prestator, data facturii fiind considerata data  exigibilitatii TVA (data la care TVA este datorata autoritatii fiscale din Romania).

Avand in vedere ca beneficiarul aflat in regimul special de scutire reglementat prin art. 310 nu poate exercita dreptul de deducere al sumei TVA datorate si platite efectiv, reintregeste costul de achizitie al serviciilor cu suma TVA achitata.

Practic, Alfa Ungaria a procedat corect prin emiterea facturii cu TVA colectata pentru Ungaria deoarece a tratat beneficiarul din Romania drept persoana neimpozabila d.p.d.v. al TVA, dar nu inseamna ca beneficiarul din Romania este scutit de plata TVA in Romania.

Beneficiarul din Romania datoreaza TVA in Romania prin aplicarea cotei standard TVA asupra bazei de impozitare a TVA reintregita cu suma TVA colectata de catre prestatorul din Ungaria.

Este de subliniat faptul ca, in situatia in care persoana impozabila din Romania va continua derularea contractului cu Alfa Ungaria, aceasta societate are obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in regim special conform prevederilor art. 317 deoarece pentru serviciul primit datoreaza TVA autoritatii fiscale din Romania.

 

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr. 227/2015, publicata in MO nr. 688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr. 207/2015, publicata in MO nr. 547 din 23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).