Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate – modificari norme

In Monitorul Oficial cu numarul 316 din data de 13 aprilie 2023 s-a publicat Ordinul MS nr.1320 din 13 aprilie 2023 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin O.MS si al presedintelui CNAS nr.15/2018/1.311/2017.

 Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.15/2018/1.311/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.31 din 12 ianuarie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, la care se datoreaza contributia, este venitul lunar sau, dupa caz, media lunara a venitului inscris in declaratia fiscala depusa in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) si (6) si art. 180 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decat valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nu poate depasi cu mai mult de 3 ori valoarea acestuia.

Pentru situatiile in care persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, nu realizeaza venituri sau au venitul mediu lunar inscris in declaratia fiscala mai mic decat valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, venitul asigurat inscris in contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, la care se datoreaza contributia, este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Pentru persoanele cu venitul mediu lunar inscris in declaratia fiscala mai mare sau egal cu valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, venitul asigurat inscris in contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, la care se datoreaza contributia, este cel inscris in declaratia fiscala si nu poate depasi valoarea a 3 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata.

Pentru a incheia contracte de asigurare pentru concedii si indemnizatii sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligate sa depuna in copie declaratia fiscala depusa in vederea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) si (6) si art. 180 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, la casa de asigurari de sanatate la care acestea sunt luate in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Venitul lunar inscris in contractul de asigurare nu se regularizeaza in raport cu venitul realizat de persoana asigurata si inscris in declaratia fiscala.

Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul curant de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, incepand cu data nasterii copilului, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are in urmarire lauza.

Concediul pentru sarcina si lauzie nu poate fi intrerupt.

Certificatul de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereaza de catre medicul care are in ingrijire copilul, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege.

In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare asigurate din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 3 salarii minime brute pe tara lunar, potrivit art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.