Stabilirea din oficiu a contributiilor pentru veniturile din strainatate

In Monitorul Oficial (Partea 1) nr.1190 din data de 12 decembrie 2022 a fost publicat Ordinul ANAF nr.2420 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizatii reprezentand masuri in domeniul protectiei sociale si pentru unele venituri obtinute din strainatate, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Mentionam ca actul normativ este in vigoare de la data publicarii, respectiv din 12 decembrie 2022.

Documentul recent publicat se adreseaza persoanelor fizice ce nu si-au indeplinit obligatiile de declarare si plata a asigurarilor sociale obligatorii.

Noua procedura de stabilire din oficiu a taxelor pentru veniturile din strainatate se aplica incepand cu veniturile aferente anului 2021.

Reamintim faptul ca, pe durata starii de urgenta si, ulterior, pe durata starii de alerta diverse categorii socio-profesionale, cum sunt persoanele ce desfasoara activitati independente, persoanele ce au realizat venituri din drepturi de autor au primit din partea bugetului diverse forme de sprijin sub forma fie a somajului tehnic, fie indemnizatii pentru reducerea timpului de lucru, etc.

Concret, conform articolelor 139^1 si 157^2 din Codul fiscal, este vorba de remuneratii, indemnizatii, alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura, obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori straini. Sunt vizati angajatorii care n-au nici sediul permanent, nici rezidenta fiscala in Romania.

In al doilea rand, cei care obtin din strainatate pensii mai mari de 4.000 de lei trebuie sa depuna declaratia unica si sa achite CASS pentru partea ce depaseste suma respectiva. In acest caz, insa, obligatiile de declarare si plata intervin incepand cu veniturile din 2022, astfel ca ele trebuie indeplinite prima oara pana la 25 mai 2023.

 

Astfel, in conditiile in care persoanele amintite mai sus nu depun declaratia unica si nu-si achita contributiile sociale la termenul anual din 25 mai, ANAF poate sa emita decizii de impunere din oficiu in baza informatiilor pe care le detine si sa le oblige la plata CAS si/sau CASS. ANAF face, practic, un schimb de informatii cu alte autoritati fiscale din strainatate pentru a identifica persoanele care isi ignora obligatiile, insa mai sunt folosite si informatiile din declaratiile unice depuse anterior sau informatiile din alte surse.

Prin urmare, Ordinul ANAF 2420/2022 se adreseaza persoanelor ce nu au indeplinit aceste obligatii, de declarare si plata a asigurarilor sociale si modifica procedura de stabilire din oficiu de catre autoritatea fiscala si, ulterior, daca este cazul, de executare silita.

 

Principalele etape ale procedurii sunt:

  • calcularea impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii separat fata de obligatiile aferente veniturilor realizate de persoana fizica din desfasurarea activitatii;
  • identificarea contribuabililor pe baza informatiilor transmise de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si intocmirea listei contribuabililor care au realizat venituri din indemnizatii pentru care se datoreaza obligatii fiscale; din lista se elimina contribuabilii care au depus declaratia unica, persoanele fizice care nu datoreaza contributii de asigurari sociale in Romania in anul de impunere si persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii;
  • ulterior, compartimentul de specialitate notifica fiecare contribuabil inscris in lista si asigura exercitarea de catre acesta a dreptului de a fi ascultat conform prevederilor de la art. 9 din Codul de procedura fiscala, cu precizarea termenului la care persoana fizica trebuie sa se prezinte in vederea audierii;
  • in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, organul fiscal central competent elimina din lista contribuabilii care, in urma notificarii, si-au indeplinit obligatiile declarative privind contributia de asigurari sociale prin depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal central competent;
  • in cazul persoanelor fizice care obtin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate, identificarea acestora pentru care se stabileste din oficiu contributia de asigurari sociale se face in baza schimbului de informatii intre ANAF si autoritatile fiscale din strainatate, prin intermediul aplicatiei informatice nationale „Automatic Exchange of Information“ (AEOI) si se intocmeste o lista; din lista se elimina contribuabilii care au depus declaratia unica privind si au declarat contributia de asigurari sociale datorata pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate la sectiunea corespunzatoare de la capitolul I, persoanele fizice care nu datoreaza contributii de asigurari sociale in Romania in anul de impunere; si in cazul acestor persoane se urmaresc etapele prezentate mai sus cu privire la notificarea si audierea contribuabililor;
  • in situatia stabilirii din oficiu a obligatiilor fiscale datorate de persoanele fizice care obtin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate si venituri din pensii din strainatate se intocmeste o lista pe baza informatiilor transmise, se elimina din lista contribuabilii care au depus Declaratia unica, persoanele fizice care nu datoreaza contributii de asigurari sociale in Romania, persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate in anul de impunere si se urmareste aceeasi procedura de notificare si audiere a contribuabililor.

Decizia privind stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizatii reprezentand masuri in domeniul protectiei sociale si pentru unele venituri obtinute din strainatate se emite in doua exemplare, dintre care unul se comunica persoanei fizice.

In conditiile in care, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei privind stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizatii reprezentand masuri in domeniul protectiei sociale si pentru unele venituri obtinute din strainatate, contribuabilul isi indeplineste obligatiile declarative, decizia se anuleaza.

In acest caz, organul fiscal central competent emite Formularul 662 „Decizie de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizatii reprezentand masuri in domeniul protectiei sociale si pentru unele venituri obtinute din strainatate“.

Acest formular se emite si in situatia in care contribuabilul face dovada, ulterior comunicarii deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de documente, ca nu avea obligatia platii obligatiilor fiscale in anul de impunere.

 

Baza legala:

Ordinul ANAF nr.2420/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizatii reprezentand masuri in domeniul protectiei sociale si pentru unele venituri obtinute din strainatate, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.